REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 309

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 444/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 2015 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.” ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269 i 1358.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 56, 86, 127, 141, 151, 165, 191, 203, 231, 244, 246, 264, 273, 285 i 289.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.]

Załączniki do decyzji Nr 444 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 listopada 2015 r. (poz. 309)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Roz-dział

§

DB

DG

DGW

IWSZ

NCK

JW 4026

SKW

WBE Olsztyn

750

 

 

-3 043 000

3 043 000

 

 

 

 

 

 

0

75001

 

-3 043 000

894 000

 

 

 

 

 

 

-2 149 000

4010

 

-70 000

 

 

 

 

 

 

-70 000

4020

 

2 793 000

 

 

 

 

 

 

2 793 000

4050

-3 043 000

250 000

 

 

 

 

 

 

-2 793 000

4260

 

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

-1 000 000

4300

 

-1 079 000

 

 

 

 

 

 

-1 079 000

75057

 

 

2 149 000

 

 

 

 

 

 

2 149 000

3070

 

1 500 000

 

 

 

 

 

 

1 500 000

4010

 

70 000

 

 

 

 

 

 

70 000

4300

 

579 000

 

 

 

 

 

 

579 000

752

 

 

4 788 399

-200 000

-3 196 774

78 375

-1 436 000

0

650 000

 

684 000

75201

 

 

 

 

13 503 820

 

 

 

 

13 503 820

4110

 

 

 

11 405 692

 

 

 

 

11 405 692

4410

 

 

 

2 098 128

 

 

 

 

2 098 128

75202

 

 

 

 

4 500 000

 

 

 

 

4 500 000

4110

 

 

 

4 000 000

 

 

 

 

4 000 000

4420

 

 

 

500 000

 

 

 

 

500 000

75203

 

 

 

 

3 000 000

 

 

 

 

3 000 000

4110

 

 

 

3 000 000

 

 

 

 

3 000 000

75208

 

 

 

-206 000

 

 

 

 

 

-206 000

3070

 

 

-80 000

 

 

 

 

 

-80 000

4060

 

 

-126 000

 

 

 

 

 

-126 000

75209

 

 

 

30 000

 

 

 

 

 

30 000

4110

 

 

20 000

 

 

 

 

 

20 000

4410

 

 

10 000

 

 

 

 

 

10 000

75210

 

 

 

9 000

 

 

 

 

 

9 000

4090

 

 

9 000

 

 

 

 

 

9 000

75213

 

13 790 964

 

750 490

 

 

 

 

 

14 541 454

3070

-9 301 829

 

346 000

 

 

 

 

 

-8 955 829

4010

1 153 800

 

87 200

 

 

 

 

 

1 241 000

4110

-16 500

 

15 000

 

 

 

 

 

-1 500

4120

-2 200

 

2 000

 

 

 

 

 

-200

4180

-974 000

 

 

 

 

 

 

 

-974 000

4300

-6 399 800

 

 

 

 

 

 

 

-6 399 800

4410

 

 

300 290

 

 

 

 

 

300 290

4540

29 331 493

 

 

 

 

 

 

 

29 331 493

75216

 

 

 

-740 160

-5 692

 

 

 

 

-745 852

4300

 

 

-740 160

-5 692

 

 

 

 

-745 852

75217

 

-650 000

 

 

 

 

 

 

 

-650 000

4050

-650 000

 

 

 

 

 

 

 

-650 000

75218

 

 

 

 

 

 

 

650 000

 

650 000

4050

 

 

 

 

 

 

650 000

 

650 000

75219

 

 

 

 

 

 

-180 000

 

 

-180 000

4420

 

 

 

 

 

-180 000

 

 

-180 000

75220

 

-7 386 565

-2 500 000

-2 085 870

-20 919 753

 

180 000

 

 

-32 712 188

3250

-247 200

 

 

 

 

 

 

 

-247 200

4010

 

 

-78 375

78 375

 

 

 

 

0

4110

-203 000

 

 

-18 400 000

 

 

 

 

-18 603 000

4120

-35 000

 

 

 

 

 

 

 

-35 000

4170

-174 000

 

 

 

 

 

 

 

-174 000

4210

 

 

-1 000 000

 

 

180 000

 

 

-820 000

4270

 

 

-333 005

 

 

 

 

 

-333 005

4280

-2 976 850

 

 

 

 

 

 

 

-2 976 850

4300

-628 355

-2 500 000

-674 490

 

 

 

 

 

-3 802 845

4410

 

 

 

-2 098 128

 

 

 

 

-2 098 128

4420

 

 

 

-500 000

 

 

 

 

-500 000

4430

-1 502 600

 

 

 

 

 

 

 

-1 502 600

4440

-22 000

 

 

 

 

 

 

 

-22 000

4590

-1 585 560

 

 

 

 

 

 

 

-1 585 560

4700

-12 000

 

 

 

 

 

 

 

-12 000

 

752

75295

 

-966 000

2 300 000

-954 234

 

-1 436 000

 

 

 

-1 056 234

 

2840

-787 000

 

 

 

 

 

 

 

-787 000

 

3020

 

 

 

 

-3 000

 

 

 

-3 000

 

3040

 

 

-152 000

 

 

 

 

 

-152 000

 

3070

-179 000

2 500 000

 

 

-8 000

 

 

 

2 313 000

 

4010

 

-200 000

9 000

 

-1 050 000

 

 

 

-1 241 000

 

4110

 

 

1 500

 

-135 000

 

 

 

-133 500

 

4120

 

 

200

 

-28 000

 

 

 

-27 800

 

4170

 

 

-215 280

 

-2 000

 

 

 

-217 280

 

4210

 

 

 

 

-70 000

 

 

 

-70 000

 

4300

 

 

-103 817

 

-96 000

 

 

 

-199 817

 

4410

 

 

 

 

-15 000

 

 

 

-15 000

 

4420

 

 

-493 837

 

 

 

 

 

-493 837

 

4440

 

 

 

 

-2 000

 

 

 

-2 000

 

4700

 

 

 

 

-27 000

 

 

 

-27 000

 

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

75301

 

 

 

 

 

 

 

 

35 096

35 096

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

35 096

35 096

 

75302

 

 

 

 

 

 

 

 

-35 096

-35 096

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

-35 096

-35 096

 

755

 

 

 

 

-684 000

0

 

 

 

 

-684 000

 

75503

 

 

 

-96 000

0

 

 

 

 

-96 000

 

4010

 

 

 

5 956

 

 

 

 

5 956

 

4050

 

 

 

-5 956

 

 

 

 

-5 956

 

4610

 

 

-96 000

 

 

 

 

 

-96 000

 

75506

 

 

 

-588 000

 

 

 

 

 

-588 000

 

3030

 

 

-338 000

 

 

 

 

 

-338 000

 

4610

 

 

-250 000

 

 

 

 

 

-250 000

 

803

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

80302

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2520

125 000

 

 

 

 

 

 

 

125 000

 

3040

-125 000

 

 

 

 

 

 

 

-125 000

 

851

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

85156

 

 

 

 

7 434

 

 

 

 

7 434

 

4130

 

 

 

7 434

 

 

 

 

7 434

 

85157

 

 

-46 700

 

-7 434

 

 

 

 

-54 134

 

4320

 

-46 700

 

 

 

 

 

 

-46 700

 

4410

 

 

 

-7 434

 

 

 

 

-7 434

 

85195

 

 

46 700

 

 

 

 

 

 

46 700

 

4300

 

46 700

 

 

 

 

 

 

46 700

 

2000

-662 000

0

0

0

0

0

0

0

-662 000

 

3000

-9 853 029

4 000 000

-224 000

0

-11 000

0

0

0

-6 088 029

 

4000

12 260 428

-1 157 000

-3 656 774

78 375

-1 425 000

0

650 000

0

6 750 029

 

Cz. 29

1 745 399

2 843 000

-3 880 774

78 375

-1 436 000

0

650 000

0

0

 

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2015 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2015 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

Rozdział

Kwota

I.

Dotacje podmiotowe

359 658

1.

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

X

191 791

 

X

160 791

Akademia Obrony Narodowej

75295

23 727

Wojskowa Akademia Techniczna

52 119

Akademia Marynarki Wojennej

18 576

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 257

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

44 112

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

80302

31 000

2.

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

X

138 771

Akademia Obrony Narodowej

80302

3 827

Wojskowa Akademia Techniczna

64 975

Akademia Marynarki Wojennej

10 234

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 736

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

27 331

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7 139

Departament Budżetowy*

2 529

X

X

Ogółem uczelnie

X

330 562

Akademia Obrony Narodowej

27 554

Wojskowa Akademia Techniczna

117 094

Akademia Marynarki Wojennej

28 810

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

44 993

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

71 443

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7 139

Departament Budżetowy*

2 529

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

31 000

3.

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

X

24 761

 

X

19 181

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”)

92118

13 360

Muzeum Marynarki Wojennej

2 660

Muzeum Wojsk Lądowych

1 851

Muzeum Sił Powietrznych

1 310

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

5 580

4.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 335

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

 

1 075 107

1.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”)

75215

33 500

2.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

70013

586 127

 

3.

284

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

75295

55

4.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

X

80 446

Akademia Obrony Narodowej

80302

12 802

Akademia Marynarki Wojennej

16 228

Wojskowa Akademia Techniczna

18 197

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

18 335

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

14 884

5.

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

1 150

6.

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

8 190

7.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

75295

1 875

8.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

106

9.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

75295

1 000

10.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

455

11.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

X

110 416

– inwestycje budowlane

 

67 425

– zakupy inwestycyjne

42 991

12.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

X

53 884

– inwestycje budowlane

85195

32 575

– zakupy inwestycyjne

21 309

13

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

X

54 308

Muzeum Wojska Polskiego

92118

9 537

Muzeum Sił Powietrznych

4 593

Muzeum Wojsk Lądowych

1 106

Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”

39 072

14.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

143 595

Ogółem (I+II)

1 434 765

 

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2014 r., poz. 789)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
  • Data wejścia w życie: 2015-11-10
  • Data obowiązywania: 2015-11-10
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA