REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 314

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

DECYZJA NR 454/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 1, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na Przedstawiciela wyznaczony zostaje Dyrektor Departamentu Budżetowego.”;

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przedstawiciel:

1) przedstawia do akceptacji osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki obronnej, po uzyskaniu opinii Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w tej sprawie, projekty stanowisk resortu obrony narodowej, które będą prezentowane na posiedzeniach Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO;

2) każdorazowo przedstawia sprawozdanie z posiedzeń plenarnych Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO oraz udziału w spotkaniach Rady Północnoatlantyckiej Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji oraz osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki obronnej;

3) utrzymuje bezpośrednią i stałą współpracę ze Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO w zakresie problematyki zasobów NATO oraz przygotowania programu sesji plenarnych Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO;

4) przesyła Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego roczne raporty Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA