REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 327

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 469/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 listopada 2015 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32, z późn. zm.2)), w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.”, ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269 i 1358.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 56, 86, 127, 141, 151, 165, 191, 203, 231, 244, 246, 264, 273, 285, 289 i 309.


Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.]

Załącznik do decyzji Nr 469/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 listopada 2015 r.(poz. 327)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG

DGW

DO RSZ

IWSZ

OZŻW

NCK

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

SSKW

WBE
Wrocław

752

 

 

-1 868 285

89 500

1 427 740

-747 896

1 507 075

0

-140 000

213 300

-105 000

-100 000

90 046

300 000

 

666 480

75201

 

 

 

 

 

-907 097

 

 

 

 

 

 

 

 

-907 097

3040

 

 

 

 

14 500

 

 

 

 

 

 

 

 

14 500

4010

 

 

 

 

270 800

 

 

 

 

 

 

 

 

270 800

4050

 

 

 

 

-1 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 200 000

4110

 

 

 

 

6 676

 

 

 

 

 

 

 

 

6 676

4120

 

 

 

 

927

 

 

 

 

 

 

 

 

927

75202

 

 

 

 

 

684 195

 

 

 

 

 

 

 

 

684 195

4010

 

 

 

 

103 400

 

 

 

 

 

 

 

 

103 400

4050

 

 

 

 

560 000

 

 

 

 

 

 

 

 

560 000

4110

 

 

 

 

18 261

 

 

 

 

 

 

 

 

18 261

4120

 

 

 

 

2 534

 

 

 

 

 

 

 

 

2 534

75203

 

 

 

 

 

293 152

 

 

 

 

 

 

 

 

293 152

4010

 

 

 

 

27 600

 

 

 

 

 

 

 

 

27 600

4050

 

 

 

 

260 000

 

 

 

 

 

 

 

 

260 000

4110

 

 

 

 

4 875

 

 

 

 

 

 

 

 

4 875

4120

 

 

 

 

677

 

 

 

 

 

 

 

 

677

75204

 

 

8 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000

4050

 

8 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000

75207

 

 

 

 

 

 

408 000

 

 

 

 

 

 

 

408 000

4110

 

 

 

 

 

408 000

 

 

 

 

 

 

 

408 000

75208

 

 

 

-10 607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 607

4050

 

 

-10 607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 607

75209

 

 

 

-4 748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 748

4050

 

 

-4 748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 748

75210

 

 

 

11 029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 029

4050

 

 

11 029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 029

75213

 

-1 289 345

 

41 200

-447 616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 695 761

3040

 

 

2 000

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000

4010

-1 955 825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 955 825

4050

 

 

39 200

-440 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-400 800

4070

 

 

 

-10 616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 616

4110

666 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666 480

75216

 

 

 

 

-300 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-300 280

4010

 

 

 

-250 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-250 000

4110

 

 

 

-44 152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-44 152

4120

 

 

 

-6 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 128

75217

 

-578 940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-578 940

4050

-578 940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-578 940

75218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

 

300 000

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

 

300 000

75219

 

 

 

 

 

 

 

 

213 300

-105 000

-100 000

90 046

 

 

98 346

4010

 

 

 

 

 

 

 

70 000

 

 

 

 

 

70 000

4050

 

 

 

 

 

 

 

129 223

-105 000

-100 000

90 046

 

 

14 269

4110

 

 

 

 

 

 

 

12 362

 

 

 

 

 

12 362

4120

 

 

 

 

 

 

 

1 715

 

 

 

 

 

1 715

75220

 

 

 

348 063

 

576 000

-408 000

 

 

 

 

 

 

 

516 063

3040

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000

4010

 

 

587 000

 

314 000

 

 

 

 

 

 

 

 

901 000

4050

 

 

-238 937

 

260 000

 

 

 

 

 

 

 

 

21 063

4270

 

 

 

 

 

-408 000

 

 

 

 

 

 

 

-408 000

75295

 

 

81 500

1 042 803

 

860 825

 

-140 000

 

 

 

 

 

 

1 845 128

3040

 

-23 500

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

-21 500

4010

 

 

192 200

 

740 825

 

-100 000

 

 

 

 

 

 

833 025

4050

 

105 000

848 350

 

120 000

 

-42 000

 

 

 

 

 

 

1 031 350

4110

 

 

1 978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 978

4120

 

 

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

75301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14 988

-14 988

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14 988

-14 988

75312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 988

14 988

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 988

14 988

755

 

 

-2 937

 

-360 000

 

-303 543

 

 

 

 

 

 

 

 

-666 480

75503

 

-1 563

 

-360 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-361 563

3030

 

 

-140 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-140 000

4060

-1 563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 563

4170

 

 

-55 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-55 000

4610

 

 

-165 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-165 000

75506

 

-1 374

 

0

 

-303 543

 

 

 

 

 

 

 

 

-304 917

4050

 

 

-157 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-157 000

4060

-1 374

 

157 000

 

-161 226

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 600

4610

 

 

 

 

-142 317

 

 

 

 

 

 

 

 

-142 317

3000

0

-23 500

-138 000

3 000

16 500

0

2 000

0

0

0

0

0

0

-140 000

4000

-1 871 222

113 000

1 205 740

-750 896

1 187 032

0

-142 000

213 300

-105 000

-100 000

90 046

300 000

0

140 000

Cz. 29

-1 871 222

89 500

1 067 740

-747 896

1 203 532

0

-140 000

213 300

-105 000

-100 000

90 046

300 000

0

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-26
  • Data wejścia w życie: 2015-11-26
  • Data obowiązywania: 2015-11-26
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA