REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 23

Departament Administracyjny

DECYZJA NR 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 marca 2016 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 7, poz. 81, z późń. zm.1)), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 17, poz. 196, z późn. zm.2)) w pkt 2:

1) w ppkt 1 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii;”;

2) w ppkt 2:

a) uchyla się lit. j,

b) po lit. I dodaje się lit. m i n w brzmieniu:

„m) Dyrektora Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej,

n) Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych;”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2008 r. Nr 10, poz. 124, z 2010 r. Nr 18, poz. 241, z 2012 r. poz. 339 i 376, z 2013 r. poz. 122 i 394 oraz z 2015 r. poz. 346.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 19, poz. 218 i Nr 23, poz. 254, z 2010 r. Nr 2, poz. 12 i 13, Nr 12, poz. 140 i Nr 23, poz. 308 i 309, z 2011 r. Nr 9, poz. 120 i Nr 17, poz. 238 i 242, z 2012 r. poz. 338, 405 i 450, z 2013 r. poz. 123 i 270, z 2014 r. poz. 163, 212 i 244 oraz z 2015 r. poz. 85.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
  • Data wejścia w życie: 2016-03-04
  • Data obowiązywania: 2016-03-04
  • Dokument traci ważność: 2017-04-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA