REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 219

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 347/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 grudnia 2016 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 4 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2016 r.”, – ulegają zmianie limity stanów średniorocznych w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 34, 48, 54, 91, 104, 110, 114, 129, 147, 156, 159, 175, 180, 182, 187 i 205.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.]

Załączniki do decyzji Nr 347/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 grudnia 2016 r. (poz. 219)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG

DGW

DO RSZ

IW SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

WBE Szczecin

750

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

75001

 

 

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000

4210

 

-550 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-550 000

4300

 

-300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-300 000

4550

 

-150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-150 000

75057

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

4300

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

752

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

75202

 

 

 

 

 

-570 695

 

 

 

 

 

-570 695

4110

 

 

 

 

-570 695

 

 

 

 

 

-570 695

75213

 

4 758 007

-381 394

-196 000

33 367

 

 

 

 

 

 

4 213 980

4010

 

 

 

33 367

 

 

 

 

 

 

33 367

4300

 

-300 516

 

 

 

 

 

 

 

 

-300 516

4420

 

-80 878

-196 000

 

 

 

 

 

 

 

-276 878

4540

4 758 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 758 007

75216

 

 

 

-28 419

-33 367

 

-85 000

 

210 000

 

 

63 214

3070

 

 

 

 

 

-85 000

 

210 000

 

 

125 000

4010

 

 

 

-33 367

 

 

 

 

 

 

-33 367

4300

 

 

-28 419

 

 

 

 

 

 

 

-28 419

75219

 

 

 

 

 

 

70 000

-60 000

-210 000

-50 000

 

-250 000

4410

 

 

 

 

 

70 000

-60 000

 

 

 

10 000

4420

 

 

 

 

 

 

 

-210 000

 

 

-210 000

4540

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 000

 

-50 000

75220

 

 

 

947 155

 

994 835

15 000

60 000

 

50 000

 

2 066 990

4010

 

 

 

 

29 194

 

 

 

 

 

29 194

4110

 

 

267 738

 

 

 

 

 

 

 

267 738

4270

 

 

454 877

 

 

 

 

 

 

 

454 877

4300

 

 

224 540

 

965 641

15 000

60 000

 

50 000

 

1 315 181

75295

 

-59 424

381 394

-722 736

 

-424 140

 

 

 

 

 

-824 906

2830

-6 648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 648

2840

-52 776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-52 776

3070

 

381 394

 

 

 

 

 

 

 

 

381 394

4010

 

 

 

 

-29 194

 

 

 

 

 

-29 194

4110

 

 

-267 738

 

-394 946

 

 

 

 

 

-662 684

4420

 

 

-454 998

 

 

 

 

 

 

 

-454 998

75280

 

-4 698 583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 698 583

4540

-4 698 583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 698 583

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

75301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 916

7 916

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 916

7 916

75302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7 916

-7 916

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7 916

-7 916

2000

-59 424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-59 424

3000

 

381 394

 

 

 

-85 000

 

210 000

 

 

506 394

4000

59 424

-381 394

0

0

0

85 000

0

-210 000

0

 

-446 970

Cz. 29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW I STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2016 R.]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW I STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2016 R.

Część/Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

Żołnierze zawodowi

Cz.29

Ogółem

-48

Cz.29

Jednostki budżetowe

-48

752

Obrona narodowa

0

 

Dowództwo Garnizonu Warszawa

10

75220

Zabezpieczenie wojsk

10

 

Departament Budżetowy

-10

75201

Wojska Lądowe

-10

755

Wymiar sprawiedliwości

-48

 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

-48

75506

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-48

 

Załącznik 3. [WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU NA 2016 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 3

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU NA 2016 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

 

 

 

 

 

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

numer klasyfikacji zadaniowej

I.

Dotacje podmiotowe

398 838

X

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

X

222 646

X

 

X

189 646

3.2.2.

Akademia Sztuki Wojennej

75295

25 406

X

Wojskowa Akademia Techniczna

62 568

X

Akademia Marynarki Wojennej

20 137

X

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

25 498

X

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

56 037

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

X

33 000

3.2.2.

Akademia Sztuki Wojennej

80302

7 789

X

Wojskowa Akademia Techniczna

5 446

X

Akademia Marynarki Wojennej

4 853

X

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

4 871

X

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

10 041

X

2.

2520

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

X

144 831

3.2.2.

Akademia Sztuki Wojennej

80302

4 811

X

Wojskowa Akademia Techniczna

67 337

X

Akademia Marynarki Wojennej

10 464

X

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 496

X

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

30 204

X

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

9 519

X

Departament Budżetowy *

0

X

X

X

Ogółem uczelnie

X

367 477

X

Akademia Sztuki Wojennej

38 006

X

Wojskowa Akademia Techniczna

135 351

X

Akademia Marynarki Wojennej

35 454

X

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

52 865

X

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

96 282

X

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

9 519

X

Departament Budżetowy *

0

X

3.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

X

26 635

X

 

X

20 798

9.1.1.

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”)

92118

13 859

X

Muzeum Marynarki Wojennej

 

2 820

X

Muzeum Wojsk Lądowych

 

2 405

X

Muzeum Sił Powietrznych

 

1 714

X

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

5 837

11.5.1.

4.

2570

Dotacja podmiotów a z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 726

11.3.2.

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 223 858

X

1.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”)

75215

99 800

11.4.1

2.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

75295

2 443

3.2.2.

3.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

75222

648 167

11.1.9.

4.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

75295

117

3.2.2.

 

5.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

X

68 337

3.2.4.

Akademia Sztuki Wojennej

80302

10 406

X

Akademia Marynarki Wojennej

4 585

X

Wojskowa Akademia Techniczna

19 696

X

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

17 583

X

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

16 067

X

6.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

3 948

13.5.1.

7.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

6 939

13.5.1.

8.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

100

11.3.2.

9.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności

75295

179

11.1.5

10.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

75295

870

11.3.2.

11.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

493

11.1.4.

12.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

X

168 639

20.4.1.

– inwestycje budowlane

85195

116 623

X

– zakupy inwestycyjne

52 016

X

13.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

X

117 361

20.4.1.

– inwestycje budowlane

85195

105 377

X

– zakupy inwestycyjne

11 984

X

14.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

X

15 123

X

Muzeum Wojska Polskiego

92118

12 100

9.1.1

Muzeum Sił Powietrznych

1 500

Muzeum Marynarki Wojennej

700

Oddział Muzeum WP ”Muzeum Katyńskie”

823

15.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

91 342

11.3.2

Ogółem ( I+II )

1 622 696

X

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-21
  • Data wejścia w życie: 2016-12-21
  • Data obowiązywania: 2016-12-21
  • Dokument traci ważność: 2016-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA