REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 37

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 40/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. – realizowanych przez dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załączniki do decyzji Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 37)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

 

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG

DGW

JW 4724

OZŻW

SKW

WBE Kraków

752

 

 

-42 616 797

-6 255 000

48 871 797

0

0

0

 

0

75207

 

 

 

 

 

1 829 000

 

 

1 829 000

4010

 

 

 

 

1 414 000

 

 

1 414 000

4040

 

 

 

 

115 000

 

 

115 000

4110

 

 

 

 

263 000

 

 

263 000

4120

 

 

 

 

37 000

 

 

37 000

75213

 

-36 871 797

 

 

 

-1 829 000

-799 000

 

-39 499 797

3070

-15 000 000

 

 

 

 

 

 

-15 000 000

4010

 

 

 

 

-1 414 000

-616 000

 

-2 030 000

4040

 

 

 

 

-115 000

-52 000

 

-167 000

4110

-7 871 797

 

 

 

-263 000

-115 000

 

-8 249 797

4120

 

 

 

 

-37 000

-16 000

 

-53 000

4180

-14 000 000

 

 

 

 

 

 

-14 000 000

75218

 

 

 

 

 

 

799 000

 

799 000

4010

 

 

 

 

 

616 000

 

616 000

4040

 

 

 

 

 

52 000

 

52 000

4110

 

 

 

 

 

115 000

 

115 000

4120

 

 

 

 

 

16 000

 

16 000

75219

 

 

 

 

-700 000

 

 

 

-700 000

4410

 

 

 

-700 000

 

 

 

-700 000

75220

 

-13 156 000

 

48 871 797

700 000

 

 

 

36 415 797

4210

-12 000 000

 

 

 

 

 

 

-12 000 000

4270

-1 156 000

 

 

 

 

 

 

-1 156 000

4300

 

 

48 871 797

700 000

 

 

 

49 571 797

75295

 

7 411 000

 

 

 

 

 

 

7 411 000

2820

-700 000

 

 

 

 

 

 

-700 000

2830

1 856 000

 

 

 

 

 

 

1 856 000

2840

1 200 000

 

 

 

 

 

 

1 200 000

4300

5 055 000

 

 

 

 

 

 

5 055 000

75280

 

 

-6 255 000

 

 

 

 

 

-6 255 000

4300

 

-6 255 000

 

 

 

 

 

-6 255 000

753

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

75301

 

 

 

 

 

 

 

-15 503

-15 503

3110

 

 

 

 

 

 

-15 503

-15 503

75312

 

 

 

 

 

 

 

15 503

15 503

3110

 

 

 

 

 

 

15 503

15 503

2000

2 356 000

 

 

 

 

 

 

2 356 000

3000

-15 000 000

 

 

 

 

 

0

-15 000 000

4000

-29 972 797

-6 255 000

48 871 797

0

0

0

 

12 644 000

Cz.29

-42 616 797

-6 255 000

48 871 797

0

0

0

0

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI

 

 

 

 

(w tys. zł)

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe

423 252

1.

227

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

x

228 866

 

x

186 866

Akademia Sztuki Wojennej

75295

25 000

Wojskowa Akademia Techniczna

62 000

Akademia Marynarki Wojennej

20 000

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

23 611

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

56 255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

80302

42 000

2.

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

x

160 072

Akademia Sztuki Wojennej

80302

6 742

Wojskowa Akademia Techniczna

73 622

Akademia Marynarki Wojennej

10 781

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 464

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

34 583

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

Departament Budżetowy *

 

3 000

x

x

Ogółem uczelnie

x

388 938

Akademia Sztuki Wojennej

31 742

Wojskowa Akademia Techniczna

135 622

Akademia Marynarki Wojennej

30 781

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

46 075

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

90 838

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

Departament Budżetowy *

3 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

42 000

3.

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

x

29 456

 

x

22 965

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”)

92118

15 828

Muzeum Marynarki Wojennej

2 850

Muzeum Wojsk Lądowych

2 520

Muzeum Sił Powietrznych

1 767

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

6 491

4.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 858

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 271 307

1.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”)

75215

102 300

2.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

75295

3 956

3.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**

75222

638 813

4.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

x

1 200

Akademia Sztuki Wojennej

75295

445

Akademia Marynarki Wojennej

 

69

Wojskowa Akademia Techniczna

 

94

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

 

253

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

339

5.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

70 188

Akademia Sztuki Wojennej

80302

3 580

Akademia Marynarki Wojennej

4 011

Wojskowa Akademia Techniczna

27 669

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

12 645

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 283

6.

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

7 000

7.

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

8 300

8.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom

75295

700

9.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

300

10.

284

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO

75295

830

11.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

493

12.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

5 800

13.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

199 957

– inwestycje budowlane

85195

154 957

– zakupy inwestycyjne

45 000

14.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

20 814

– inwestycje budowlane

85195

7 249

– zakupy inwestycyjne

13 565

15.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

48 571

Muzeum Wojska Polskiego

92118

42 627

Muzeum Marynarki Wojennej

2 200

Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”

3 744

16.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75 204

162 085

Ogółem (I + II)

1 694 559

 

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

**/ w tym na zabezpieczenie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych – 79 tys. zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-15
  • Data wejścia w życie: 2017-02-15
  • Data obowiązywania: 2017-02-15
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA