REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 49

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 48/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 marca 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17 i 37), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. W 2017 r. fundusz nagród, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, tworzy się na poziomie nie niższym niż 1% wynagrodzeń osobowych (§ 401) określonych w planie finansowym według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.”;

2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. – realizowanych przez dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załączniki do decyzji Nr 48/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 marca 2017 r. (poz. 49)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DGW

DO RSZ

IW SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

SKW

752

 

 

-25 408 672

18 729 172

0

-346 650

23 000

10 000

15 150

-22 000

7 000 000

0

75201

 

 

 

 

-18 834 920

 

 

 

 

 

-18 834 920

3070

 

 

 

-20 000 000

 

 

 

 

 

-20 000 000

4010

 

 

 

1 336 730

 

 

 

 

 

1 336 730

4040

 

 

 

103 000

 

 

 

 

 

103 000

4300

 

 

 

-274 650

 

 

 

 

 

-274 650

75202

 

 

 

 

744 270

 

 

 

 

 

744 270

4010

 

 

 

685 270

 

 

 

 

 

685 270

4040

 

 

 

59 000

 

 

 

 

 

59 000

75203

 

 

 

 

174 000

 

 

 

 

 

174 000

4010

 

 

 

162 000

 

 

 

 

 

162 000

4040

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

12 000

75213

 

-29 028 660

5 750 000

-12 000 000

-31 261 000

-60 000

-419 000

-48 000

-7 000

 

-67 073 660

3070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4010

 

 

 

-6 774 000

-50 000

-324 000

-39 000

-6 000

 

-7 193 000

4040

 

 

 

-509 000

 

-26 000

-1 000

 

 

-536 000

4110

 

 

 

-23 978 000

-9 000

-60 000

-7 000

-1 000

 

-24 055 000

4120

 

 

 

 

-1 000

-9 000

-1 000

 

 

-11 000

4180

 

5 750 000

-109 000

 

 

 

 

 

 

5 641 000

4210

 

 

-7 500 000

 

 

 

 

 

 

-7 500 000

4280

 

 

-3 000

 

 

 

 

 

 

-3 000

4300

 

 

-3 829 000

 

 

 

 

 

 

-3 829 000

4360

 

 

-50 000

 

 

 

 

 

 

-50 000

4430

 

 

-509 000

 

 

 

 

 

 

-509 000

4540

-29 028 660

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 028 660

75216

 

 

 

12 000 000

 

 

 

 

 

 

12 000 000

4180

 

 

109 000

 

 

 

 

 

 

109 000

4210

 

 

7 500 000

 

 

 

 

 

 

7 500 000

4280

 

 

3 000

 

 

 

 

 

 

3 000

4300

 

 

3 829 000

 

 

 

 

 

 

3 829 000

4360

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

50 000

4430

 

 

509 000

 

 

 

 

 

 

509 000

75218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000 000

7 000 000

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

2 000 000

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 000

5 000 000

75219

 

 

 

 

 

83 000

424 000

55 000

-28 000

 

534 000

4010

 

 

 

 

50 000

324 000

39 000

74 000

 

487 000

4040

 

 

 

 

23 000

31 000

8 000

-103 000

 

-41 000

4110

 

 

 

 

9 000

60 000

7 000

1 000

 

77 000

4120

 

 

 

 

1 000

9 000

1 000

 

 

11 000

75220

 

 

6 911 172

 

47 592 000

 

5 000

6 150

11 000

 

54 525 322

3070

 

 

 

22 878 000

 

 

 

 

 

22 878 000

4010

 

 

 

4 391 000

 

 

 

 

 

4 391 000

4040

 

 

 

323 000

 

 

 

 

 

323 000

4180

 

400 000

 

 

 

 

 

 

 

400 000

4300

 

6 511 172

 

20 000 000

 

5 000

6 150

11 000

 

26 533 322

75280

 

 

 

 

1 100 000

 

 

 

 

 

1 100 000

4300

 

 

 

1 100 000

 

 

 

 

 

1 100 000

75295

 

3 619 988

6 068 000

 

139 000

 

 

2 000

2 000

 

9 830 988

2270

8 449 988

 

 

 

 

 

 

 

 

8 449 988

2840

225 000

 

 

 

 

 

 

 

 

225 000

4010

 

 

 

199 000

 

 

 

 

 

199 000

4040

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

12 000

4180

 

6 000 000

 

 

 

 

 

 

 

6 000 000

4300

-5 055 000

68 000

 

-72 000

 

 

2 000

2 000

 

-5 055 000

2000

8 674 988

 

 

 

 

 

 

 

 

8 674 988

3000

 

 

 

2 878 000

 

 

 

 

 

2 878 000

4000

-34 083 660

18 729 172

0

-4 324 650

23 000

10 000

15 150

-22 000

7 000 000

-12 652 988

Cz. 29

-25 408 672

18 729 172

0

-346 650

23 000

10 000

15 150

-22 000

7 000 000

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI

 

 

 

 

(w tys. zł)

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe

431 702

1.

227

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

x

237 316

 

x

195 316

Akademia Sztuki Wojennej

75295

33 020

Wojskowa Akademia Techniczna

62 430

Akademia Marynarki Wojennej

20 000

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

23 611

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

56 255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

80302

42 000

2.

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

x

160 072

Akademia Sztuki Wojennej

80302

6 742

Wojskowa Akademia Techniczna

73 622

Akademia Marynarki Wojennej

10 781

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 464

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

34 583

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

Departament Budżetowy*

3 000

x

x

Ogółem uczelnie

x

397 388

Akademia Sztuki Wojennej

39 762

Wojskowa Akademia Techniczna

136 052

Akademia Marynarki Wojennej

30 781

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

46 075

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

90 838

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

Departament Budżetowy*

3 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

42 000

3.

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

x

29 456

 

x

22 965

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”)

92118

15 828

Muzeum Marynarki Wojennej

2 850

Muzeum Wojsk Lądowych

2 520

Muzeum Sił Powietrznych

1 767

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

6 491

4.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 858

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 271 532

1.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”)

75215

102 300

2.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

75295

3 956

3.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**

75222

638 813

4.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

x

1 425

Akademia Sztuki Wojennej

75295

445

Akademia Marynarki Wojennej

69

Wojskowa Akademia Techniczna

319

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

253

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

339

5.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

70 188

Akademia Sztuki Wojennej

80302

3 580

Akademia Marynarki Wojennej

4 011

Wojskowa Akademia Techniczna

27 669

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

12 645

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 283

6.

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

7 000

7.

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

8 300

8.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom

75295

700

9.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

300

10.

284

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO

75295

830

11.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

493

12.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

5 800

13.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

199 957

– inwestycje budowlane

85195

154 957

– zakupy inwestycyjne

45 000

14.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

20 814

– inwestycje budowlane

85195

7 249

– zakupy inwestycyjne

13 565

15.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

48 571

Muzeum Wojska Polskiego

92118

42 627

Muzeum Marynarki Wojennej

2 200

Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”

3 744

16.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

162 085

Ogółem (I+II)

1 703 234

 

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

**/ w tym na zabezpieczenie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych – 79 tys. zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-02
  • Data wejścia w życie: 2017-03-02
  • Data obowiązywania: 2017-03-02
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA