REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 86

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 90/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. MON, poz. 17, 37, 49 i 66), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 85.120 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 73.593 tys. zł, a na zapomogi 11.527 tys. zł (rozdział 75213);”;

2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załącznik do decyzji Nr 90/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 86)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

 

 

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DGW

IW SZ

NCK

JW 2305

SWW

WBE
Bydgoszcz

WBE
Gda
ńsk

WBE
Katowice

WBE
Kielce

752

 

 

-56 216 005

-14 278

19 611 056

-6 923

1 520 000

906 150

5 000 000

1 900 000

400 000

400 000

-26 500 000

 

75201

 

 

 

-5 045 027

 

 

 

 

 

 

 

-5 045 027

3070

 

 

-3 320 510

 

 

 

 

 

 

 

-3 320 510

4060

 

 

-1 724 517

 

 

 

 

 

 

 

-1 724 517

 

75202

 

 

 

6 210 694

 

 

 

 

 

 

 

6 210 694

4060

 

 

-289 306

 

 

 

 

 

 

 

-289 306

4110

 

 

6 500 000

 

 

 

 

 

 

 

6 500 000

 

75203

 

 

 

-2 087 764

 

 

 

 

 

 

 

-2 087 764

3070

 

 

-2 000 000

 

 

 

 

 

 

 

-2 000 000

4060

 

 

-87 764

 

 

 

 

 

 

 

-87 764

 

75208

 

 

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000

4050

 

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000

 

75209

 

 

-340 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-340 000

4050

 

-340 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-340 000

 

75213

 

-37 516 994

-1 490 196

1 488 000

 

 

 

 

 

 

 

-37 519 190

4010

45 000 000

-1 488 000

1 488 000

 

 

 

 

 

 

 

45 000 000

4050

-110 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-110 000 000

4060

27 483 006

-2 196

 

 

 

 

 

 

 

 

27 480 810

 

75216

 

40 000 000

 

374 510

 

1 520 000

 

 

 

 

 

41 894 510

3070

40 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

4210

 

 

212 469

 

 

 

 

 

 

 

212 469

4220

 

 

30 100

 

 

 

 

 

 

 

30 100

4300

 

 

 

 

1 520 000

 

 

 

 

 

1 520 000

4420

 

 

131 941

 

 

 

 

 

 

 

131 941

 

75217

 

 

 

 

 

 

906 150

 

 

 

 

906 150

4080

 

 

 

 

 

217 000

 

 

 

 

217 000

4110

 

 

 

 

 

206 000

 

 

 

 

206 000

4180

 

 

 

 

 

324 000

 

 

 

 

324 000

4300

 

 

 

 

 

150 000

 

 

 

 

150 000

4780

 

 

 

 

 

9 150

 

 

 

 

9 150

 

75220

 

-24 499 011

-675 019

21 377 930

 

 

 

 

 

 

 

-3 796 100

3070

-24 499 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-24 499 011

4010

 

306 000

-306 000

 

 

 

 

 

 

 

0

4050

 

-980 715

 

 

 

 

 

 

 

 

-980 715

4060

 

-304

-262 070

 

 

 

 

 

 

 

-262 374

4110

 

 

22 000 000

 

 

 

 

 

 

 

22 000 000

4210

 

 

-54 000

 

 

 

 

 

 

 

-54 000

 

75295

 

-34 200 000

3 490 937

-2 707 287

-6 923

 

 

5 000 000

1 900 000

400 000

400 000

-25 723 273

3020

 

69 561

 

 

 

 

 

 

 

 

69 561

3070

 

 

-1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

-1 500 000

4010

 

1 182 000

-1 182 000

 

 

 

 

 

 

 

0

4050

 

2 320 715

 

 

 

 

 

 

 

 

2 320 715

4060

 

-84 639

-25 287

-6 923

 

 

 

 

 

 

-116 849

4080

-34 200 000

 

 

 

 

 

5 000 000

1 900 000

400 000

400 000

-26 500 000

4610

 

3 300

 

 

 

 

 

 

 

 

3 300

755

 

 

5 140

 

-5 140

 

 

 

 

 

 

 

0

 

75503

 

5 140

 

-5 140

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4060

5 140

 

-5 140

 

 

 

 

 

 

 

0

3000

15 500 989

69 561

-6 820 510

 

 

 

 

 

 

 

8 750 040

4000

-71 711 854

-83 839

26 426 426

-6 923

1 520 000

906 150

5 000 000

1 900 000

400 000

400 000

-35 250 040

Cz. 29

-56 210 865

-14 278

19 605 916

-6 923

1 520 000

906 150

5 000 000

1 900 000

400 000

400 000

-26 500 000

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

WBE
Krak
ów

WBE
Lublin

WBE
Łódź

WBE
Olsztyn

WBE
Pozna
ń

WBE
Rzesz
ów

WBE
Szczecin

WBE
Warszawa

WBE
Wroc
ław

WBE
Zielona G
óra

752

 

 

1 600 000

600 000

1 200 000

1 800 000

2 000 000

500 000

2 400 000

11 600 000

1 800 000

3 000 000

26 500 000

 

75295

 

1 600 000

600 000

1 200 000

1 800 000

2 000 000

500 000

2 400 000

11 600 000

1 800 000

3 000 000

26 500 000

 

 

4080

1 600 000

600 000

1 200 000

1 800 000

2 000 000

500 000

2 400 000

11 600 000

1 800 000

3 000 000

26 500 000

4000

1 600 000

600 000

1 200 000

1 800 000

2 000 000

500 000

2 400 000

11 600 000

1 800 000

3 000 000

26 500 000

Cz. 29

1 600 000

600 000

1 200 000

1 800 000

2 000 000

500 000

2 400 000

11 600 000

1 800 000

3 000 000

26 500 000

3000

15 500 989

69 561

-6 820 510

 

 

 

 

 

 

 

8 750 040

4000

-70 111 854

516 161

27 626 426

1 793 077

3 520 000

1 406 150

7 400 000

13 500 000

2 200 000

3 400 000

-8 750 040

Cz. 29

-54 610 865

585 722

20 805 916

1 793 077

3 520 000

1 406 150

7 400 000

13 500 000

2 200 000

3 400 000

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
  • Data wejścia w życie: 2017-04-26
  • Data obowiązywania: 2017-04-26
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA