REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 162

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 149/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 37, 49, 66, 86, 100, 105 i 145), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 87.600 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 76.073 tys. zł, a na zapomogi 11.527 tys. zł (rozdział 75213);”;

2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załącznik do decyzji Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 lipca 2017 r. (poz. 162)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

OZ ŻW

JW 2305

JW 4026

JW. 4101

JW 4724

NCK

750

 

 

2 274

-2 274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

75001

 

2 274

-1 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

992

 

 

4060

2 274

-1 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

992

 

75057

 

 

-992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-992

 

 

4060

 

-992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-992

752

 

 

-69 780 925

3 666

7 560 543

150 250

59 575 365

870 400

173 400

71 400

338 500

248 931

-5 226

-793 696

 

75201

 

 

 

 

 

-6 357 464

 

 

 

 

 

 

-6 357 464

3070

 

 

 

 

3 000 000

 

 

 

 

 

 

3 000 000

4010

 

 

 

 

4 439 278

 

 

 

 

 

 

4 439 278

4050

 

 

 

 

-15 000 000

 

 

 

 

 

 

-15 000 000

4060

 

 

 

 

-1 796 742

 

 

 

 

 

 

-1 796 742

4110

 

 

 

 

1 500 000

 

 

 

 

 

 

1 500 000

4180

 

 

 

 

1 500 000

 

 

 

 

 

 

1 500 000

 

75202

 

-4 400 000

 

 

 

26 240 643

 

 

 

 

 

 

21 840 643

3070

 

 

 

 

1 300 000

 

 

 

 

 

 

1 300 000

4010

-4 400 000

 

 

 

8 026 363

 

 

 

 

 

 

3 626 363

4050

 

 

 

 

15 000 000

 

 

 

 

 

 

15 000 000

4060

 

 

 

 

-285 720

 

 

 

 

 

 

-285 720

4110

 

 

 

 

500 000

 

 

 

 

 

 

500 000

4180

 

 

 

 

1 700 000

 

 

 

 

 

 

1 700 000

 

75203

 

 

 

 

 

2 389 871

 

 

 

 

 

 

2 389 871

4010

 

 

 

 

2 452 896

 

 

 

 

 

 

2 452 896

4060

 

 

 

 

-63 025

 

 

 

 

 

 

-63 025

 

75207

 

 

 

 

 

 

870 400

 

 

 

 

 

870 400

4010

 

 

 

 

 

870 400

 

 

 

 

 

870 400

 

75208

 

 

 

68 425

 

 

 

 

 

 

 

 

68 425

4010

 

 

68 425

 

 

 

 

 

 

 

 

68 425

 

75209

 

 

 

20 400

 

 

 

 

 

 

 

 

20 400

4010

 

 

20 400

 

 

 

 

 

 

 

 

20 400

 

75210

 

 

 

10 200

 

 

 

 

 

 

 

 

10 200

4010

 

 

10 200

 

 

 

 

 

 

 

 

10 200

 

75213

 

-49 520 423

 

607 724

150 250

 

 

 

 

 

 

 

-48 762 449

4010

-52 000 000

 

612 119

148 750

 

 

 

 

 

 

 

-51 239 131

4060

2 479 577

 

-4 395

1 500

 

 

 

 

 

 

 

2 476 682

 

75216

 

 

 

 

 

204 000

 

 

 

 

 

 

204 000

4210

 

 

 

 

61 000

 

 

 

 

 

 

61 000

4300

 

 

 

 

43 000

 

 

 

 

 

 

43 000

4420

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

 

 

100 000

 

75219

 

 

 

 

 

 

 

173 400

71 400

110 500

248 931

 

604 231

4010

 

 

 

 

 

 

173 400

71 400

110 500

248 931

 

604 231

 

75220

 

-11 800 000

 

3 502 296

 

28 510 476

 

 

 

228 000

 

 

20 440 772

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000

 

 

78 000

4010

-11 800 000

 

3 310 937

 

38 439 108

 

 

 

 

 

 

29 950 045

4020

 

 

192 950

 

 

 

 

 

 

 

 

192 950

4060

 

 

-1 591

 

-224 632

 

 

 

 

 

 

-226 223

4260

 

 

 

 

-9 704 000

 

 

 

150 000

 

 

-9 554 000

 

75295

 

-4 060 502

3 666

3 351 498

 

8 587 839

 

 

 

 

 

-5 226

7 877 275

4010

-3 832 502

10 625

3 415 963

 

5 441 955

 

 

 

 

 

 

5 036 041

4020

 

 

 

 

3 174 206

 

 

 

 

 

 

3 174 206

4060

 

-6 959

-64 465

 

-28 322

 

 

 

 

 

-5 226

-104 972

4180

-228 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-228 000

755

 

 

1 044

 

 

 

-1 044

 

 

 

 

 

 

0

 

75503

 

1 044

 

 

 

-1 044

 

 

 

 

 

 

0

4060

1 044

 

 

 

-1 044

 

 

 

 

 

 

0

3000

 

 

 

 

4 300 000

 

 

 

78 000

 

 

4 378 000

4000

-69 777 607

1 392

7 560 543

150 250

55 274 321

870 400

173 400

71 400

260 500

248 931

-5 226

-5 171 696

Cz. 29

-69 777 607

1 392

7 560 543

150 250

59 574 321

870 400

173 400

71 400

338 500

248 931

-5 226

-793 696

Dział

Rozdział

§

WBE Bydgoszcz

WBE Gdańsk

WBE Kraków

WBE Lublin

WBE Olsztyn

WBE Szczecin

WBE Warszawa

WBE Wrocław

SWW

SKW

Ogółem

752

 

 

6 800

6 800

8 500

8 500

8 500

6 800

22 100

6 800

246 500

472 396

793 696

 

75217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246 500

 

246 500

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

246 500

 

246 500

 

75218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 396

472 396

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 396

472 396

 

75295

 

6 800

6 800

8 500

8 500

8 500

6 800

22 100

6 800

 

 

74 800

4010

6 800

6 800

8 500

8 500

8 500

6 800

22 100

6 800

 

 

74 800

4000

6 800

6 800

8 500

8 500

8 500

6 800

22 100

6 800

246 500

472 396

793 696

Cz. 29

6 800

6 800

8 500

8 500

8 500

6 800

22 100

6 800

246 500

472 396

793 696

3000

 

 

 

 

4 300 000

 

 

 

78 000

 

4 378 000

4000

-69 770 807

8 192

7 569 043

158 750

55 282 821

877 200

195 500

78 200

507 000

248 931

467 170

-4 378 000

Cz. 29

-69 770 807

8 192

7 569 043

158 750

59 582 821

877 200

195 500

78 200

585 000

248 931

467 170

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-27
  • Data wejścia w życie: 2017-07-27
  • Data obowiązywania: 2017-07-27
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA