REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 172

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 155/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1475), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. MON, poz. 17, 37, 49, 66, 86, 100, 105, 145 i 162), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. – realizowanych przez dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załączniki do decyzji Nr 155/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2017 r. (poz. 172)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

 

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG

DGW

IWsp. SZ

JW 4724

SWW

WBE Białystok

WBE Bydgoszcz

WBE Gdańsk

WBE Katowice

750

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

75001

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4010

 

95 100

 

 

 

 

 

 

 

 

95 100

4020

 

1 404 900

 

 

 

 

 

 

 

 

1 404 900

4050

 

-1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 500 000

752

 

 

5 547 396

-10 515 387

191 537

8 463

640 000

127 991

50 000

10 000

920 000

200 000

-2 820 000

75201

 

 

 

 

15 316 485

 

 

 

 

 

 

15 316 485

3070

 

 

 

15 000 000

 

 

 

 

 

 

15 000 000

4010

 

 

 

316 485

 

 

 

 

 

 

316 485

75202

 

 

 

 

7 298 435

 

 

 

 

 

 

7 298 435

3070

 

 

 

8 000 000

 

 

 

 

 

 

8 000 000

4010

 

 

 

-696 603

 

 

 

 

 

 

-696 603

4060

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

10 000

4110

 

 

 

-13 096

 

 

 

 

 

 

-13 096

4120

 

 

 

-1 866

 

 

 

 

 

 

-1 866

75203

 

 

 

 

1 121 781

 

 

 

 

 

 

1 121 781

4010

 

 

 

107 581

 

 

 

 

 

 

107 581

4060

 

 

 

14 200

 

 

 

 

 

 

14 200

4180

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

1 000 000

75204

 

-4 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 200 000

4270

-4 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 200 000

75213

 

-701 991

 

-12 038

 

 

 

 

 

 

 

-714 029

4010

 

 

-1 300

 

 

 

 

 

 

 

-1 300

4060

 

 

-25 700

 

 

 

 

 

 

 

-25 700

4110

-701 991

 

13 096

 

 

 

 

 

 

 

-688 895

4120

 

 

1 866

 

 

 

 

 

 

 

1 866

75216

 

 

 

 

91 000

 

 

 

 

 

 

91 000

4210

 

 

 

91 000

 

 

 

 

 

 

91 000

75217

 

-66 000

 

 

 

 

127 991

 

 

 

 

61 991

4110

-58 000

 

 

 

 

112 025

 

 

 

 

54 025

4120

-8 000

 

 

 

 

15 966

 

 

 

 

7 966

75219

 

 

 

 

 

640 000

 

 

 

 

 

640 000

3070

 

 

 

 

640 000

 

 

 

 

 

640 000

75220

 

 

 

 

-24 819 238

 

 

 

 

 

 

-24 819 238

4010

 

 

 

273 837

 

 

 

 

 

 

273 837

4060

 

 

 

1 500

 

 

 

 

 

 

1 500

4110

 

 

 

-3 129

 

 

 

 

 

 

-3 129

4120

 

 

 

-446

 

 

 

 

 

 

-446

4300

 

 

 

-25 091 000

 

 

 

 

 

 

-25 091 000

75280

 

 

-10 515 387

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 515 387

4300

 

-10 515 387

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 515 387

75295

 

10 515 387

 

203 575

1 000 000

 

 

50 000

10 000

920 000

200 000

12 898 962

2270

10 515 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 515 387

3070

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

1 000 000

4080

 

 

 

 

 

 

50 000

10 000

920 000

200 000

1 180 000

4110

 

 

3 129

 

 

 

 

 

 

 

3 129

4120

 

 

446

 

 

 

 

 

 

 

446

4420

 

 

200 000

 

 

 

 

 

 

 

200 000

2000

10 515 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 515 387

3000

 

 

 

24 000 000

640 000

 

 

 

 

 

24 640 000

4000

-4 967 991

-10 515 387

191 537

-23 991 537

 

127 991

50 000

10 000

920 000

200 000

-37 975 387

Cz. 29

5 547 396

-10 515 387

191 537

8 463

640 000

127 991

50 000

10 000

920 000

200 000

-2 820 000

Dział

Rozdział

§

WBE Kielce

WBE Kraków

WBE Lublin

WBE Łódź

WBE Olsztyn

WBE Poznań

WBE Rzeszów

WBE Szczecin

WBE Warszawa

Ogółem

752

 

 

50 000

350 000

90 000

570 000

40 000

800 000

20 000

700 000

200 000

2 820 000

75295

 

50 000

350 000

90 000

570 000

40 000

800 000

20 000

700 000

200 000

2 820 000

4080

50 000

350 000

90 000

570 000

40 000

800 000

20 000

700 000

200 000

2 820 000

753

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

0

75301

 

 

 

 

 

 

-23 900

 

 

-88 070

-111 970

3110

 

 

 

 

 

-23 900

 

 

-88 070

-111 970

75302

 

 

 

 

 

 

23 900

 

 

88 070

111 970

3110

 

 

 

 

 

23 900

 

 

88 070

111 970

4000

50 000

350 000

90 000

570 000

40 000

800 000

20 000

700 000

200 000

2 820 000

Cz. 29

50 000

350 000

90 000

570 000

40 000

800 000

20 000

700 000

200 000

2 820 000

2000

10 515 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 515 387

3000

 

 

 

24 000 000

640 000

 

 

 

 

 

24 640 000

4000

-4 917 991

-10 165 387

281 537

-23 421 537

40 000

927 991

70 000

710 000

920 000

400 000

-35 155 387

Cz. 29

5 597 396

-10 165 387

281 537

578 463

680 000

927 991

70 000

710 000

920 000

400 000

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI

(w tys. zł)

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe

463 517

1.

227

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

x

269 131

 

 

227 131

Akademia Sztuki Wojennej

 

34 020

Wojskowa Akademia Techniczna

x

75 430

Akademia Marynarki Wojennej

 

22 515

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

75295

28 911

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

 

66 255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

80302

42 000

2.

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

x

160 072

Akademia Sztuki Wojennej

 

6 742

Wojskowa Akademia Techniczna

73 622

Akademia Marynarki Wojennej

10 781

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

80302

22 464

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

34 583

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

Departament Budżetowy *

3 000

x

x

Ogółem uczelnie

x

429 203

Akademia Sztuki Wojennej

40 762

Wojskowa Akademia Techniczna

149 052

Akademia Marynarki Wojennej

33 296

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

51 375

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

100 838

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

Departament Budżetowy *

3 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

42 000

3.

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

x

29 456

 

x

22 965

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”)

92118

15 828

Muzeum Marynarki Wojennej

2 850

Muzeum Wojsk Lądowych

2 520

Muzeum Sił Powietrznych

1 767

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

6 491

4.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 858

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 229 311

1.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”)

75215

102 300

2.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

75295

3 956

3.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**

75222

638 813

4.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

x

1 995

Akademia Sztuki Wojennej

75295

445

Akademia Marynarki Wojennej

69

Wojskowa Akademia Techniczna

319

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

253

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

339

Muzeum Wojska Polskiego

570

5.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

70 188

Akademia Sztuki Wojennej

80302

3 580

Akademia Marynarki Wojennej

4 011

Wojskowa Akademia Techniczna

27 669

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

12 645

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 283

6.

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

5 630

7.

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

9 360

8.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom

75295

700

9.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

300

10.

284

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO

75295

830

11.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

493

12.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

5 800

13.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

199 926

– inwestycje budowlane

85195

154 926

– zakupy inwestycyjne

45 000

14.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

20 845

– inwestycje budowlane

85195

7 280

– zakupy inwestycyjne

13 565

15.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

48 571

Muzeum Wojska Polskiego

92118

42 627

Muzeum Marynarki Wojennej

2 200

Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”

3 744

16.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

119 604

Ogółem (I + II)

1 692 828

 

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

**/ w tym na zabezpieczenie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych – 79 tys. zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-30
  • Data wejścia w życie: 2017-08-30
  • Data obowiązywania: 2017-08-30
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA