REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 252

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 205/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108 i 2162) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r." - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r." - realizowanych przez dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. B. Kownacki

 

1) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2017 r. poz. 37, 49, 66, 86, 100, 105, 145, 162, 172, 175, 184, 193, 207, 218 i 243.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załączniki do decyzji Nr 205/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2017 r. (poz. 252)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DGW

IU

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

752

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

75201

 

 

 

 

-1 254 909

 

 

 

 

-1 254 909

 

 

4210

 

 

 

-1 254 909

 

 

 

 

-1 254 909

 

75202

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

50 000

 

 

3070

 

 

 

50 000

 

 

 

 

50 000

 

75204

 

 

 

-1 514 606

 

 

 

 

 

-1 514 606

 

 

4300

 

 

-1 365 606

 

 

 

 

 

-1 365 606

 

 

4540

 

 

-149 000

 

 

 

 

 

-149 000

 

75213

 

1 828 158

100 000

 

 

 

 

590

 

1 928 748

 

 

4050

-284 000

 

 

 

 

 

 

 

-284 000

 

 

4060

-261 286

 

 

 

 

 

 

 

-261 286

 

 

4110

 

 

 

 

 

 

516

 

516

 

 

4120

 

 

 

 

 

 

74

 

74

 

 

4420

 

100 000

 

 

 

 

 

 

100 000

 

 

4540

2 373 444

 

 

 

 

 

 

 

2 373 444

 

75216

 

 

 

 

 

345 840

 

620 000

 

965 840

 

 

3070

 

 

 

 

345 840

 

620 000

 

965 840

 

75218

 

284 000

 

 

 

 

 

 

 

284 000

 

 

4050

284 000

 

 

 

 

 

 

 

284 000

 

75219

 

 

 

 

 

 

-31 000

-386 590

20 000

-397 590

 

 

3070

 

 

 

 

 

 

-200 595

 

-200 595

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

84 000

 

84 000

 

 

4050

 

 

 

 

 

 

200 595

 

200 595

 

 

4110

 

 

 

 

 

 

-516

 

-516

 

 

4120

 

 

 

 

 

 

-74

 

-74

 

 

4410

 

 

 

 

 

-31 000

 

 

-31 000

 

 

4420

 

 

 

 

 

 

-470 000

 

-470 000

 

 

4540

 

 

 

 

 

 

 

20 000

20 000

 

75220

 

 

-106 200

1 514 606

1 300 817

-345 840

31 000

-234 000

-20 000

2 140 383

 

 

3070

 

 

 

-50 000

 

 

 

 

-50 000

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

-84 000

 

-84 000

 

 

4180

 

 

 

 

 

 

-100 000

 

-100 000

 

 

4210

 

 

1 514 606

1 350 817

-345 840

31 000

 

 

2 550 583

 

 

4300

 

-106 200

 

 

 

 

-50 000

-20 000

-176 200

 

75280

 

 

 

 

-95 908

 

 

 

 

-95 908

 

 

4210

 

 

 

-95 908

 

 

 

 

-95 908

 

75295

 

-2 112 158

6 200

 

 

 

 

 

 

-2 105 958

 

 

2130

-369 000

 

 

 

 

 

 

 

-369 000

 

 

2810

-1 052 079

 

 

 

 

 

 

 

-1 052 079

 

 

2820

-191 166

 

 

 

 

 

 

 

-191 166

 

 

2830

-111 757

 

 

 

 

 

 

 

-111 757

 

 

2840

-388 156

 

 

 

 

 

 

 

-388 156

 

 

4050

 

7 712

 

 

 

 

 

 

7 712

 

 

4110

 

6 200

 

 

 

 

 

 

6 200

 

 

4410

 

-7 712

 

 

 

 

 

 

-7 712

921

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

92114

 

-63 000

 

 

 

 

 

 

 

-63 000

 

 

2550

-63 000

 

 

 

 

 

 

 

-63 000

 

92118

 

63 000

 

 

 

 

 

 

 

63 000

 

 

2550

163 000

 

 

 

 

 

 

 

163 000

 

 

6220

-100 000

 

 

 

 

 

 

 

-100 000

2000

-2 012 158

 

 

 

 

 

 

 

-2 012 158

3000

 

 

 

0

345 840

 

419 405

 

765 245

4000

2 112 158

0

0

0

-345 840

0

-419 405

0

1 346 913

6000

-100 000

 

 

 

 

 

 

 

-100 000

Cz.29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. - REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI

 

 

 

 

(w tys. zł)

Lp.

§

Wyszczególnienie

Rozdział

kwota

l.

Dotacje podmiotowe

475 911

1.

227

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

x

269 131

 

x

227 131

Akademia Sztuki Wojennej

75295

34 020

Wojskowa Akademia Techniczna

75 537

Akademia Marynarki Wojennej

22 515

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

28 804

Akademia Wojsk Lądowych

66 255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

x

42 000

Akademia Sztuki Wojennej

80302

9 453

Wojskowa Akademia Techniczna

6 987

Akademia Marynarki Wojennej

5 603

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

5 315

Akademia Wojsk Lądowych

14 642

2.

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

x

169 932

Akademia Sztuki Wojennej

80302

7 352

Wojskowa Akademia Techniczna

79 868

Akademia Marynarki Wojennej

12 593

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

24 145

Akademia Wojsk Lądowych

37 094

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

x

x

Ogółem uczelnie

x

439 063

Akademia Sztuki Wojennej

41 372

Wojskowa Akademia Techniczna

155 405

Akademia Marynarki Wojennej

35 108

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

52 949

Akademia Wojsk Lądowych

103 349

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

42 000

3.

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

x

31 990

 

x

25 399

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")

92118

17 592

Muzeum Marynarki Wojennej

3 520

Muzeum Wojsk Lądowych

2 520

Muzeum Sił Powietrznych

1 767

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

6 591

4.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 858

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 274 067

1.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")

75215

102 300

2.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

75295

4 505

3.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**

75222

748 001

4.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

x

1233

Akademia Sztuki Wojennej

75295

173

Akademia Marynarki Wojennej

54

Wojskowa Akademia Techniczna

219

Akademia Wojsk Lądowych

168

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

49

Muzeum Wojska Polskiego

570

5.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

60 463

Akademia Sztuki Wojennej

80302

2 896

Akademia Marynarki Wojennej

6 011

Wojskowa Akademia Techniczna

25 251

Akademia Wojsk Lądowych

12 087

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

14 218

6.

213

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powiatom

75295

1 520

7.

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

4 068

8.

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

7119

9.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

87

10.

284

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO

75295

830

11.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

493

12.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

198 643

- inwestycje budowlane

85195

153 643

- zakupy inwestycyjne

45 000

13.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

22 128

- inwestycje budowlane

85195

8 563

- zakupy inwestycyjne

13 565

14.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

41 143

Muzeum Wojska Polskiego

92118

38 734

Muzeum Marynarki Wojennej

2 200

Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"

209

15.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej -Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

77 084

16.

642

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powiatom

75295

1 200

17.

643

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powiatom

75295

3 250

Ogółem (I+II)

1 749 978

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

* */ w tym na zabezpieczenie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych - 79 tys. zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
  • Data wejścia w życie: 2017-12-28
  • Data obowiązywania: 2017-12-28
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA