REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 148

DECYZJA NR 121/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 września 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu uregulowania zasad prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej oraz wykorzystywania ich wyników, ustala się, co następuje:

§ 1.
 W decyzji Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. poz. 26 oraz z 2014 r. poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw badań społecznych:",

b) w ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) jednorazowych - innym osobom niż wymienione w lit. a, na ich pisemny wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań, zwany dalej "wnioskiem", złożonym za pośrednictwem Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;";

2) w pkt 4 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;";

3) w pkt 5 w ppkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostały wykorzystane wyniki badań, do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,";

4) w pkt 6:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej:",

b) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawia dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw badań społecznych opinię na temat wniosku wraz z propozycją dotyczącą udzielenia upoważnienia jednorazowego;";

5) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. S. Chwałek

 

Załącznik 1. [UPOWAŻNIENIE STAŁE]

Załączniki do decyzji Nr 121/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 września 2018 r. (poz. 148)

Załącznik Nr 1

UPOWAŻNIENIE STAŁE

infoRgrafika

Załącznik 2. [UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE]

Załącznik Nr 2

UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-19
  • Data wejścia w życie: 2018-09-19
  • Data obowiązywania: 2018-09-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA