REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 101

DECYZJA NR 79/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2019 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 27, 37, 45, 52 i 75), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁOWI PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 79/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 maja 2019 r. (poz. 101)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁOWI PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG MON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

OZ ŻW

730

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

73014

 

4 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 200 000

2520

4 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 200 000

73016

 

-4 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 200 000

2270

-4 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 200 000

752

 

 

-18 622 631

6125

2 840 468

418 000

11 244 000

3 075 370

49 770

34 000

75 500

254 500

-624 898

75201

 

 

 

 

 

1 462 500

 

 

 

 

 

1 462 500

4010

 

 

 

 

1 448 500

 

 

 

 

 

1 448 500

4060

 

 

 

 

14 000

 

 

 

 

 

14 000

75202

 

 

 

 

 

2 346 500

 

 

 

 

 

2 346 500

4010

 

 

 

 

2 341 500

 

 

 

 

 

2 341 500

4060

 

 

 

 

5 000

 

 

 

 

 

5 000

75203

 

 

 

 

 

1 708 000

 

 

 

 

 

1 708 000

4010

 

 

 

 

708 000

 

 

 

 

 

708 000

4300

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

1 000 000

75206

 

8 197 000

 

66 000

 

-7 979 000

 

 

 

 

 

284 000

4010

7 561 000

 

66 000

 

-7 343 000

 

 

 

 

 

284 000

4040

636 000

 

 

 

-636 000

 

 

 

 

 

0

75207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 500

254 500

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 500

254 500

75208

 

 

 

31 500

 

 

 

 

 

 

 

31 500

4010

 

 

31 500

 

 

 

 

 

 

 

31 500

75213

 

-21 855 000

 

120 500

-1 952 000

 

 

 

 

 

 

-23 686 500

4010

 

 

175 000

48 000

 

 

 

 

 

 

223 000

4050

-21 855 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-21 855 000

4060

 

 

-25 500

 

 

 

 

 

 

 

-25 500

4300

 

 

-29 000

-2 000 000

 

 

 

 

 

 

-2 029 000

75216

 

 

 

-1 000 000

2 370 000

700 000

 

 

 

 

 

2 070 000

4110

 

 

 

367 000

 

 

 

 

 

 

367 000

4120

 

 

 

3 000

 

 

 

 

 

 

3 000

4230

 

 

 

 

700 000

 

 

 

 

 

700 000

4300

 

 

-1 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

 

1 000 000

75219

 

-64 180

 

 

 

 

98 410

49 770

34 000

75 500

 

193 500

4010

-64 180

 

 

 

 

98 410

49 770

34 000

75 500

 

193 500

75220

 

-13 637 428

 

2 561 468

 

10 636 000

2 976 960

 

 

 

 

2 537 000

4010

-447 468

 

1 532 468

 

11 334 500

 

 

 

 

 

12 419 500

4060

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

 

1 500

4110

-13 189 960

 

29 000

 

 

 

 

 

 

 

-13 160 960

4180

 

 

 

 

 

2 976 960

 

 

 

 

2 976 960

4300

 

 

1 000 000

 

-700 000

 

 

 

 

 

300 000

75295

 

8 736 977

6 125

1 061 000

 

2 370 000

 

 

 

 

 

12 174 102

2270

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

4010

-106 023

6125

997 500

 

1 453 000

 

 

 

 

 

2 350 602

4020

 

 

58 500

 

917 000

 

 

 

 

 

975 500

4060

 

 

5 000

 

 

 

 

 

 

 

5 000

4300

-1 157 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 157 000

755

 

 

-58 500

 

23 500

 

35 000

 

 

 

 

 

0

75503

 

-58 500

 

23 500

 

35 000

 

 

 

 

 

0

4010

-6 000

 

23 500

 

35 000

 

 

 

 

 

52 500

4050

-52 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-52 500

2000

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

4000

-28 681 131

6125

2 863 968

418 000

11 279 000

3 075 370

49 770

34 000

75 500

254 500

-10 624 898

Cz.29

-18 681 131

6125

2 863 968

418 000

11 279 000

3 075 370

49 770

34 000

75 500

254 500

-624 898

 

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

NCBC

SWW

SKW

WBE Białystok

WBE Bydgoszcz

WBE Gdańsk

WBE Katowice

WBE Kielce

WBE Kraków

WBE Lublin

752

 

 

94 000

69 000

137 500

5 000

17 000

22 480

12 500

4 500

35 980

11500

409 460

75217

 

 

69 000

 

 

 

 

 

 

 

 

69 000

4010

 

69 000

 

 

 

 

 

 

 

 

69 000

75218

 

 

 

137 500

 

 

 

 

 

 

 

137 500

4010

 

 

137 500

 

 

 

 

 

 

 

137 500

75295

 

94 000

 

 

5 000

17 000

22 480

12 500

4 500

35 980

11500

202 960

4010

94 000

 

 

5 000

17 000

22 480

12 500

4 500

35 980

11500

202 960

4000

94 000

69 000

137 500

5 000

17 000

22 480

12 500

4 500

35 980

11500

409 460

Cz. 29

94 000

69 000

137 500

5 000

17 000

22 480

12 500

4 500

35 980

11500

409 460

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

WBE Łódź

WBE Olsztyn

WBE Poznań

WBE Rzeszów

WBE Szczecin

WBE Warszawa

WBE Wrocław

WBE Zielona Góra

752

 

 

9 500

25 038

15 500

5 500

22 500

95 216

33184

9 000

215 438

75295

 

9 500

25 038

15 500

5 500

22 500

95 216

33184

9 000

215 438

4010

9 500

25 038

15 500

5 500

22 500

95 216

33184

9 000

215 438

4000

9 500

25 038

15 500

5 500

22 500

95 216

33184

9 000

215 438

Cz. 29

9 500

25 038

15 500

5 500

22 500

95 216

33184

9 000

215 438

2000

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

4000

-28 577 631

100 163

3 016 968

428 500

11 318 500

3 193 066

95 454

47 500

111 480

266 000

-10 000 000

Cz. 29

-18 577 631

100 163

3 016 968

428 500

11318 500

3 193 066

95 454

47 500

111 480

266 000

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2019 R.]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2019 R.

W tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe

868 030

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania

X

355 322*

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową

75295

298 041

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację kursów i szkoleń

73015

45 500

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi (pomoc niepełnosprawnym)

73014

268

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (pomoc materialna)

73016

21 513

2.

2520

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną

X

470 880*

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na kształcenie kandydatów i żołnierzy zawodowych

73015

231 411

Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych

X

10 628

Akademia Sztuki Wojennej

73015

627

Akademia Marynarki Wojennej

852

Wojskowa Akademia Techniczna

6191

Akademia Wojsk Lądowych

1 453

Lotnicza Akademia Wojskowa

1 505

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi

73014

208 868

Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych

X

8 973

Akademia Sztuki Wojennej

73014

1 955

Akademia Marynarki Wojennej

1 235

Wojskowa Akademia Techniczna

4 868

Akademia Wojsk Lądowych

219

Lotnicza Akademia Wojskowa

696

3.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury

X

36 731

 

X

28 549

Muzeum Wojska Polskiego

92118

19 408

Muzeum Marynarki Wojennej

 

3 248

Muzeum Wojsk Lądowych

 

3 457

Muzeum Sił Powietrznych

 

2 436

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

8 182

4.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla ZIOTP)

75295

6 097

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 569 713

1.

2130

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na:

X

5 700

realizację programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"

75295

4 500

realizację programu "Informatyczne zielone garnizony"

1 200

2.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

4 800

3.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

7 000

4.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")

75215

107 500

5.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)

75295

1 200

6.

2830

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)

75295

2 500

7.

2830

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)

75295

2 960

8.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

X

2 400

Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej

75295

2 150

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

250

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85 195

549

10.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)

75222

790 549

11.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla IGB -ZIOTP)

75295

100

12.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO

75295

590

13.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych (Akademia Sztuki Wojennej)

75295

776

14.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)

75204

137 013

15.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

9 976

16.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

X

125 400

Akademia Sztuki Wojennej

73015

5 340

Akademia Marynarki Wojennej

9 776

Wojskowa Akademia Techniczna

42 469

Akademia Wojsk Lądowych

39 950

Lotnicza Akademia Wojskowa

27 865

17.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

X

136 255

- inwestycje budowlane

85195

99 255

- zakupy inwestycyjne

37 000

18.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

X

123 700

Muzeum Wojska Polskiego

92118

118 000

Muzeum Sił Powietrznych

600

Muzeum Marynarki Wojennej

5 100

19.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)

75222

30 000

20.

6230

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

X

60 745

- inwestycje budowlane

85195

30 745

- zakupy inwestycyjne

30 000

21.

6430

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego oraz zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)

75295

20 000

Ogółem (I + II)

2 437 743

* dotyczy: Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej. Szczegółowy podział dotacji dla uczelni wojskowych zostanie dokonany po wydaniu rozporządzenia opracowanego na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024, 2245 i z 2019 r. poz. 276).

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-16
  • Data wejścia w życie: 2019-05-16
  • Data obowiązywania: 2019-05-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA