| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 96/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 27, 37, 45, 52, 75, 111 i 120), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 70.109 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 56.822 tys. zł, a na zapomogi 13.287 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2019 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Łapiński

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 96/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 czerwca 2019 r. (poz. 122)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG MON

DGW

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4101

OZ ŻW

WBE Białystok

WBE Bydgoszcz

WBE Gdańsk

WBE Katowice

750

 

 

1 000 000

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

75001

 

1 000 000

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4010

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

4020

 

1 400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 400 000

4050

 

-2 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 500 000

4060

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

75057

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4010

 

40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000

4050

 

-40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40 000

752

 

 

-38 197 184

-50 000

40 576

158 000

2 765 000

4 000 000

3 100 000

300 000

3 332 078

4 416 452

1 758 548

-18 376 530

75201

 

 

 

 

11 050 000

 

 

 

 

 

 

 

11 050 000

3070

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

50 000

4050

 

 

 

11 000 000

 

 

 

 

 

 

 

11 000 000

75202

 

-75 000

 

 

75 000

 

 

 

 

 

 

 

0

4010

-75 000

 

 

75 000

 

 

 

 

 

 

 

0

75206

 

-40 576

 

40 576

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4010

-33 915

 

33 915

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4110

-5 830

 

5 830

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4120

-831

 

831

 

 

 

 

 

 

 

 

0

75207

 

-300 000

 

 

 

 

 

3 100 000

 

 

 

 

2 800 000

4010

-300 000

 

 

 

 

 

300 000

 

 

 

 

0

4180

 

 

 

 

 

 

2 800 000

 

 

 

 

2 800 000

75213

 

-9 565 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 565 000

3070

-9 565 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 565 000

75216

 

 

 

 

 

2 765 000

2 400 000

 

 

 

 

 

5 165 000

3070

 

 

 

 

2 765 000

2 400 000

 

 

 

 

 

5 165 000

75219

 

 

 

 

 

 

1 600 000

 

 

 

 

 

1 600 000

3070

 

 

 

 

 

700 000

 

 

 

 

 

700 000

4180

 

 

 

 

 

900 000

 

 

 

 

 

900 000

75220

 

-33 000

 

 

4 033 000

 

 

 

 

 

 

 

4 000 000

4010

 

 

 

33 000

 

 

 

 

 

 

 

33 000

4040

-33 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-33 000

4050

 

 

 

4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

4 000 000

75295

 

-28 183 608

-50 000

 

-15 000 000

 

 

 

300 000

3 332 078

4 416 452

1 758 548

-33 426 530

3070

 

-50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 000

4010

-183 608

 

 

 

 

 

 

 

32 078

16 452

58 548

-76 530

4050

 

 

 

-15 000 000

 

 

 

 

 

 

 

-15 000 000

4080

-28 000 000

 

 

 

 

 

 

300 000

3 300 000

4 400 000

1 700 000

-18 300 000

755

 

 

-36 720

 

 

36 720

 

 

 

 

 

 

 

0

75503

 

-36 720

 

 

36 720

 

 

 

 

 

 

 

0

4010

-36 720

 

 

36 720

 

 

 

 

 

 

 

0

3000

-9 565 000

-50 000

 

50 000

2 765 000

3 100 000

 

 

 

 

 

-3 700 000

4000

-27 668 904

-1 000 000

40 576

144 720

 

900 000

3 100 000

300 000

3 332 078

4 416 452

1 758 548

-14 676 530

Cz. 29

-37 233 904

-1 050 000

40 576

194 720

2 765 000

4 000 000

3 100 000

300 000

3 332 078

4 416 452

1 758 548

-18 376 530

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

WBE Kielce

WBE Kraków

WBE Lublin

WBE Łódź

WBE Olsztyn

WBE Poznań

WBE Rzeszów

WBE Szczecin

WBE Warszawa

WBE Wrocław

WBE Zielona Góra

752

 

 

152 540

300 000

400 000

1 600 000

1 873 990

1 500 000

350 000

2 700 000

4 900 000

2 300 000

2 300 000

18 376 530

75295

 

152 540

300 000

400 000

1 600 000

1 873 990

1 500 000

350 000

2 700 000

4 900 000

2 300 000

2 300 000

18 376 530

4010

2 540

 

 

 

73 990

 

 

 

 

 

 

76 530

4080

150 000

300 000

400 000

1 600 000

1 800 000

1 500 000

350 000

2 700 000

4 900 000

2 300 000

2 300 000

18 300 000

4000

152 540

300 000

400 000

1 600 000

1 873 990

1 500 000

350 000

2 700 000

4 900 000

2 300 000

2 300 000

18 376 530

Cz. 29

152 540

300 000

400 000

1 600 000

1 873 990

1 500 000

350 000

2 700 000

4 900 000

2 300 000

2 300 000

18 376 530

3000

-9 565 000

-50 000

0

50 000

2 765 000

3 100 000

 

 

 

 

 

-3 700 000

4000

-27 516 364

-700 000

440 576

1 744 720

1 873 990

2 400 000

3 450 000

3 000 000

8 232 078

6 716 452

4 058 548

3 700 000

Cz. 29

-37 081 364

-750 000

440 576

1 794 720

4 638 990

5 500 000

3 450 000

3 000 000

8 232 078

6 716 452

4 058 548

0

 

Załącznik 2. [ZMIANA LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2019 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 2

ZMIANA LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2019 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

 

 

 

 

liczba żołnierzy

Część/ Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

DG

IWSZ

DB

Cz. 29

Obrona narodowa

0

400

-400

0

Cz. 29

Jednostki budżetowe

0

400

-400

0

750

Administracja publiczna

0

 

 

0

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.

-8

 

 

-8

75057

Placówki zagraniczne

8

 

 

8

752

Obrona narodowa

 

400

-400

0

75201

Wojska Lądowe

 

300

 

300

75202

Siły Powietrzne

 

50

 

50

75203

Marynarka Wojenna

 

-80

 

-80

75213

Dowodzenie i kierowanie SZ RP

 

 

-400

-400

75220

Zabezpieczenie wojsk

 

190

 

190

75295

Pozostała działalność

 

-60

 

-60

 

Załącznik 3. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2019 R.]

Załącznik Nr 3

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2019 R.

 

 

 

 

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe

868 030

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania

x

355 322*

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową - w części dotyczącej zadań wykonywanych przez te uczelnie jako jednostki wojskowe

75295

298 041

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową - w części dotyczącej realizacji kursów i szkoleń

73015

45 500

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi (pomoc niepełnosprawnym)

73014

268

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (pomoc materialna)

x

21 513

Akademia Sztuki Wojennej

73016

4 563

Akademia Marynarki Wojennej

3 618

Wojskowa Akademia Techniczna

8 892

Akademia Wojsk Lądowych

1 107

Lotnicza Akademia Wojskowa

2 257

Departament Budżetowy**

1 076

2.

2520

Subwencja z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego

x

459 880*

Subwencja z budżetu otrzymywana przez uczelnie publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego - w części przypadającej na kształcenie kandydatów i żołnierzy zawodowych

73015

231 411

Subwencja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych

x

10 628

Akademia Sztuki Wojennej

73015

627

Akademia Marynarki Wojennej

852

Wojskowa Akademia Techniczna

6 191

Akademia Wojsk Lądowych

1 453

Lotnicza Akademia Wojskowa

1 505

Subwencja z budżetu otrzymywana przez uczelnie publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego - w części przypadającej na kształcenie studentów cywilnych

73014

208 868

Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych

x

8 973

Akademia Sztuki Wojennej

73014

1 955

Akademia Marynarki Wojennej

1 235

Wojskowa Akademia Techniczna

4 868

Akademia Wojsk Lądowych

219

Lotnicza Akademia Wojskowa

696

3.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury

x

36 731

 

x

28 549

Muzeum Wojska Polskiego

92118

19 408

Muzeum Marynarki Wojennej

 

3 248

Muzeum Wojsk Lądowych

 

3 457

Muzeum Sił Powietrznych

 

2 436

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

8 182

4.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla ZIOTP)

75295

6 097

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 570 048

1.

2130

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na:

x

5 700

realizację programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"

75295

4 500

realizację programu "informatyczne zielone garnizony"

1 200

2.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

4 800

3.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

7 000

4.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")

75215

107 500

5.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)

75295

1 200

6.

2830

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)

75295

2 500

7.

2830

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)

75295

2 960

8.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

x

2 400

Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej

75295

2 150

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

250

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

549

10.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)

75222

790 549

11.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla IGB - ZIOTP)

75295

100

12.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO

75295

590

13.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem cyklu szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)

75001

160

14.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych (Akademia Sztuki Wojennej)

75295

776

15.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego dla studentów cywilnych w ramach programu Legii Akademickiej

75295

95

16.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z realizacją warsztatów pn. "IV LETNIA SZKOŁA CYBERBEZPIECZEŃSTWA"

75295

80

17.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)

75204

137 013

18.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

9 976

19.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

125 400

Akademia Sztuki Wojennej

73015

5 340

Akademia Marynarki Wojennej

9 776

Wojskowa Akademia Techniczna

42 469

Akademia Wojsk Lądowych

39 950

Lotnicza Akademia Wojskowa

27 865

20.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

136 255

- inwestycje budowlane

85195

99 255

- zakupy inwestycyjne

37 000

21.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

123 700

Muzeum Wojska Polskiego

92118

118 000

Muzeum Sił Powietrznych

600

Muzeum Marynarki Wojennej

5 100

22.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)

75222

30 000

23.

6230

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

60 745

- inwestycje budowlane

85195

30 745

- zakupy inwestycyjne

30 000

24.

6430

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego oraz zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)

75295

20 000

Ogółem (I + II)

2 438 078

* W odniesieniu do uczelni wojskowych ( Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedmiotowy wykaz sanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024, 2245 i z 2019 r. poz. 276). Szczegółowy podział subwencji i dotacji dla uczelni wojskowych i UM w Łodzi zostanie dokonany po wydaniu rozporządzenia opracowanego na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 przedmiotowej ustawy.

** część uzupełniająca przeznaczona na zwiększenia wysokości dotacji oraz na podziały uzupełniające i korygujące.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »