REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 64

DECYZJA NR 51/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 roku (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 51/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 kwietnia 2020 r. (poz. 64)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

CZC SZ

DG MON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

730

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

73015

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2270

-8 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8 000 000

 

 

2520

8 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000 000

 

73016

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2270

-15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 000

 

 

4300

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000

750

 

 

-661 000

 

661 000

 

 

 

 

 

 

 

0

 

75001

 

-505 000

 

505 000

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4010

-505 000

 

505 000

 

 

 

 

 

 

 

0

 

75057

 

-156 000

 

156 000

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4010

-156 000

 

156 000

 

 

 

 

 

 

 

0

752

 

 

-309 155 772

8 982 140

-582 000

34 990 990

679 000

252 926 642

618 000

396 000

462 000

1 050 000

-9 633 000

 

75201

 

-19 435 000

 

 

 

 

23 392 500

 

 

 

 

3 957 500

 

 

4010

-19 435 000

 

 

 

 

23 177 000

 

 

 

 

3 742 000

 

 

4040

 

 

 

 

 

524 000

 

 

 

 

524 000

 

 

4060

 

 

 

 

 

-1 500

 

 

 

 

-1 500

 

 

4110

 

 

 

 

 

-263 000

 

 

 

 

-263 000

 

 

4120

 

 

 

 

 

-44 000

 

 

 

 

-44 000

 

75202

 

-33 074 527

 

 

 

 

32 639 527

 

 

 

 

-435 000

 

 

4010

-33 042 527

 

 

 

 

32 967 527

 

 

 

 

-75 000

 

 

4040

 

 

 

 

 

-354 000

 

 

 

 

-354 000

 

 

4060

 

 

 

 

 

4 000

 

 

 

 

4 000

 

 

4110

-28 000

 

 

 

 

19 000

 

 

 

 

-9 000

 

 

4120

-4 000

 

 

 

 

3 000

 

 

 

 

-1 000

 

75203

 

-10 051 000

 

 

 

 

10 430 500

 

 

 

 

379 500

 

 

4010

-10 051 000

 

 

 

 

10 428 000

 

 

 

 

377 000

 

 

4060

 

 

 

 

 

2 500

 

 

 

 

2 500

 

75206

 

-4 218 000

 

 

 

 

7 970 000

 

 

 

 

3 752 000

 

 

4010

-4 218 000

 

 

 

 

7 499 000

 

 

 

 

3 281 000

 

 

4040

 

 

 

 

 

-77 000

 

 

 

 

-77 000

 

 

4110

 

 

 

 

 

475 000

 

 

 

 

475 000

 

 

4120

 

 

 

 

 

73 000

 

 

 

 

73 000

 

75207

 

-3 360 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 360 000

 

 

4010

-3 360 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 360 000

 

75208

 

-438 690

 

 

438 690

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4010

-438 690

 

 

420 000

 

 

 

 

 

 

-18 690

 

 

4040

 

 

 

18 690

 

 

 

 

 

 

18 690

 

75213

 

-15 149 668

 

 

7 982 934

679 000

44 668

 

 

 

 

-6 443 066

 

 

4010

-2 743 668

 

 

2 082 000

674 000

43 668

 

 

 

 

56 000

 

 

4040

 

 

 

112 434

4 000

1 000

 

 

 

 

117 434

 

 

4060

 

 

 

-11 500

-9 000

 

 

 

 

 

-20 500

 

 

4110

-3 400 000

 

 

 

9 000

 

 

 

 

 

-3 391 000

 

 

4120

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

1 000

 

 

4180

-9 006 000

 

 

5 800 000

 

 

 

 

 

 

-3 206 000

 

75217

 

-1 176 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 176 000

 

 

4010

-1 176 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 176 000

 

752180

 

-2 052 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 052 000

 

 

4010

-2 052 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 052 000

 

75219

 

-2 526 000

 

 

 

 

 

618 000

396 000

462 000

1 050 000

0

 

 

4010

-2 526 000

 

 

 

 

 

618 000

396 000

462 000

1 050 000

0

 

75220

 

-193 928 887

8 982 140

 

7 018 445

 

172 743 715

 

 

 

 

-5 184 587

 

 

4010

-193 579 887

8 310 000

 

6 955 000

 

170 652 015

 

 

 

 

-7 662 872

 

 

4040

-97 000

 

 

69 645

 

1 400 000

 

 

 

 

1 372 645

 

 

4060

 

-4 000

 

800

 

3 700

 

 

 

 

500

 

 

4110

-222 000

 

 

-6 000

 

16 000

 

 

 

 

-212 000

 

 

4120

-30 000

 

 

-1 000

 

2 000

 

 

 

 

-29 000

 

 

4180

 

781 000

 

 

 

 

 

 

 

 

781 000

 

 

4300

 

-104 860

 

 

 

670 000

 

 

 

 

565 140

 

75295

 

-23 746 000

 

-582 000

19 550 921

 

5 705 732

 

 

 

 

928 653

 

 

4010

-23 650 000

 

78 000

14 103 000

 

6 956 872

 

 

 

 

-2 512 128

 

 

4020

-80 000

 

 

 

 

44 000

 

 

 

 

-36 000

 

 

4040

 

 

 

-182 079

 

-1 401 000

 

 

 

 

-1 583 079

 

 

4060

 

 

 

14 000

 

1 000

 

 

 

 

15 000

 

 

4110

-14 000

 

 

14 000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4120

-2 000

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4180

 

 

 

5 600 000

 

 

 

 

 

 

5 600 000

 

 

4210

 

 

 

 

 

104 860

 

 

 

 

104 860

 

 

4300

 

 

-660 000

 

 

 

 

 

 

 

-660 000

755

 

 

-720 000

 

 

234 000

 

486 000

 

 

 

 

0

 

75503

 

-720 000

 

 

234 000

 

486 000

 

 

 

 

0

 

 

4010

-720 000

 

 

234 000

 

486 000

 

 

 

 

0

2000

-15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 000

4000

-310 521 772

8 982 140

79 000

35 224 990

679 000

253 412 642

618 000

396 000

462 000

1 050 000

-9 618 000

Cz.29

-310 536 772

8 982 140

79 000

35 224 990

679 000

253 412 642

618 000

396 000

462 000

1 050 000

-9 633 000

 

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

SWW

SKW

OZ ŻW

WBE Białystok

WBE Bydgoszcz

WBE Gdańsk

WBE Katowice

WBE Kielce

WBE Kraków

752

 

 

1 391 000

2 052 000

3 360 000

59 000

209 000

293 000

149 000

59 000

142 000

7 714 000

 

75207

 

 

 

3 360 000

 

 

 

 

 

 

3 360 000

 

 

4010

 

 

3 360 000

 

 

 

 

 

 

3 360 000

 

75217

 

1 391 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 391 000

 

 

4010

1 176 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 176 000

 

 

4140

225 000

 

 

 

 

 

 

 

 

225 000

 

 

4210

-10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 000

 

75218

 

 

2 052 000

 

 

 

 

 

 

 

2 052 000

 

 

4010

 

2 052 000

 

 

 

 

 

 

 

2 052 000

 

75295

 

 

 

 

59 000

209 000

293 000

149 000

59 000

142 000

911 000

 

 

4010

 

 

 

59 000

209 000

293 000

149 000

59 000

142 000

911 000

4000

1 391 000

2 052 000

3 360 000

59 000

209 000

293 000

149 000

59 000

142 000

7 714 000

Cz. 29

1 391 000

2 052 000

3 360 000

59 000

209 000

293 000

149 000

59 000

142 000

7 714 000

 

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

WBE Lublin

WBE Łódź

WBE Olsztyn

WBE Poznań

WBE Rzeszów

WBE Szczecin

WBE Warszawa

WBE Wrocław

WBE Zielona Góra

752

 

 

144 000

116 000

166 000

192 000

68 000

277 000

615 000

228 000

113 000

1 919 000

 

75295

 

144 000

116 000

166 000

192 000

68 000

277 000

615 000

228 000

113 000

1 919 000

 

 

4010

144 000

116 000

166 000

192 000

68 000

277 000

615 000

228 000

113 000

1 919 000

4000

144 000

116 000

166 000

192 000

68 000

277 000

615 000

228 000

113 000

1 919 000

2000

-15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 000

4000

-308 986 772

11 150 140

3 605 000

35 475 990

956 000

253 982 642

1 382 000

683 000

462 000

1 305 000

15 000

Cz. 29

-309 001 772

11 150 140

3 605 000

35 475 990

956 000

253 982 642

1 382 000

683 000

462 000

1 305 000

0

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2020 R.]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2020 R.

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe */

485 217

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych

X

419 586

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową

75295

359 775

Akademia Sztuki Wojennej

35 000

Akademia Marynarki Wojennej Wojskowa

36 553

Wojskowa Akademia Techniczna

150 722

Akademia Wojsk Lądowych

92 500

Lotnicza Akademia Wojskowa

45 000

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń

73015

37 500

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej

73014

275

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych

73016

22 036

2.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

X

42 312

 

X

33 682

Muzeum Wojska Polskiego

92118

23 870

Muzeum Marynarki Wojennej

3 569

Muzeum Wojsk Lądowych

3 643

Muzeum Sił Powietrznych

2 600

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

8 630

3.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

X

23 319

Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego

 

14 900

 

 

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

75295

8 419

II.

Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */

X

486 160

1.

2520

Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą

73014

227 720

Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową

73015

258 440

III.

Dotacje celowe

2 390 383

1.

2130

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

X

7 947

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

75295

4 500

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą"

3 447

2.

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)

75295

159

3.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

4 800

4.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

7 400

5.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")

75215

107 500

6.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)

75295

800

7.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych)

75295

2 500

8.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych )

75295

2 960

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

X

2 750

Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej

75295

2 500

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

250

10.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

549

11.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja na realizacje zadań związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego)

92118

1 300

12.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)

75222

864 357

13.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)

75295

776

14.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)

75295

580

15.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

293 711

16.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusz dróg samorządowych)

75295

500 000

17.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

1 520

18.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

X

126 552

Akademia Sztuki Wojennej

73015

1 017

Akademia Marynarki Wojennej

15 448

Wojskowa Akademia Techniczna

60 961

Akademia Wojsk Lądowych

9 351

Lotnicza Akademia Wojskowa

39 775

19.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

X

114 397

- inwestycje budowlane

85195

84 397

- zakupy inwestycyjne

30 000

20.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

X

178 608

Muzeum Wojska Polskiego

92118

173 332

Muzeum Si Powietrznych

600

Muzeum Marynarki Wojennej

4 676

21.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)

75222

54 000

22.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

X

97 217

- inwestycje budowlane

85195

77 837

- zakupy inwestycyjne

19 380

23.

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)

75295

15 000

24.

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego)

75295

5 000

Ogółem (I + II + III)

3 361 760

 

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
  • Data wejścia w życie: 2020-04-03
  • Data obowiązywania: 2020-04-03
  • Dokument traci ważność: 2020-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA