REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 65

DECYZJA NR 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 460 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374), art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii, zwaną dalej "Nagrodą im. Mariana Rejewskiego".

§ 2.

Laureatów Nagrody im. Mariana Rejewskiego wyłania się w drodze konkursu, zwanego dalej "Konkursem", przeprowadzonego zgodnie z regulaminem zatwierdzanym przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego.

§ 3.

Kolejne edycje Konkursu organizuje się po wyrażeniu zgody przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego.

§ 4.

Za organizację oraz obsługę kancelaryjno-biurową Konkursu odpowiada Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, przy wsparciu następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, działających w zakresie posiadanych kompetencji:

1) Departamentu Administracyjnego, do którego zadań należy w szczególności wsparcie w zakresie:

a) obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, niezbędnych do organizacji Konkursu,

b) obsługi finansowej Konkursu;

2) Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, do którego zadań należy w szczególności wsparcie w zakresie:

a) realizacji kampanii promocyjnych Konkursu,

b) zamieszczania informacji o Konkursie, przekazanych przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, na stronach internetowych www.gov.pl/web/obrona-narodowa, wojsko-polskie.pl oraz w mediach społecznościowych resortu obrony narodowej,

c) obsługi medialnej uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu w przypadku udziału w wydarzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, do którego zadań należy w szczególności wsparcie w zakresie:

a) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla osób przetwarzających dane osobowe w związku z organizacją Konkursu,

b) konsultowania i opracowywania dokumentacji z zakresu ochrony danych w celu realizacji Konkursu;

4) Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego, do którego zadań należy w szczególności wsparcie w zakresie:

a) zamieszczania informacji o Konkursie, przekazanych przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, na stronie internetowej cyber.mil.pl oraz w mediach społecznościowych dedykowanych programowi cyber.mil.pl,

b) zapewnienia wyposażenia technicznego i sprzętowego niezbędnego do organizacji uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu, w szczególności w postaci: nagłośnienia, monitorów lub ścianki LED.

§ 5.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do właściwości, na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, udzielą niezbędnej pomocy przy organizacji Konkursu.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA