REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 86

DECYZJA NR 70/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2020 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, 64 i 76), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik Nr 7 "Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 maja 2020 r. (poz. 86)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DGMON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4724

OZŻW

WBE Szczecin

WBE Warszawa

752

 

 

-43 044 519

-400 000

13 818 500

966 019

28 320 000

1 000

9 000

-670 000

1 000 000

 

 

0

 

75201

 

 

 

 

 

15 731 000

 

 

 

 

 

 

15 731 000

 

 

4050

 

 

 

 

26 000 000

 

 

 

 

 

 

26 000 000

 

 

4060

 

 

 

 

-219 000

 

 

 

 

 

 

-219 000

 

 

4300

 

 

 

 

-10 050 000

 

 

 

 

 

 

-10 050 000

 

75202

 

 

 

 

 

-2 748 000

 

 

 

 

 

 

-2 748 000

 

 

4050

 

 

 

 

-8 000 000

 

 

 

 

 

 

-8 000 000

 

 

4060

 

 

 

 

252 000

 

 

 

 

 

 

252 000

 

 

4180

 

 

 

 

5 000 000

 

 

 

 

 

 

5 000 000

 

75203

 

 

 

 

 

-7 955 000

 

 

 

 

 

 

-7 955 000

 

 

4050

 

 

 

 

-8 000 000

 

 

 

 

 

 

-8 000 000

 

 

4060

 

 

 

 

45 000

 

 

 

 

 

 

45 000

 

75204

 

 

-400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-400 000

 

 

4300

 

-150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150 000

 

 

4420

 

-250 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-250 000

 

75206

 

-19 000 000

 

 

 

5 000 000

 

 

 

 

 

 

-14 000 000

 

 

3070

-19 000 000

 

 

 

5 000 000

 

 

 

 

 

 

-14 000 000

 

75207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

 

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

75213

 

-20 545 000

 

1 175 000

13 804

 

 

 

 

 

 

 

-19 356 196

 

 

4010

-1 175 000

 

1 175 000

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4040

 

 

 

15 304

 

 

 

 

 

 

 

15 304

 

 

4060

 

 

 

-1 500

 

 

 

 

 

 

 

-1 500

 

 

4110

-19 370 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-19 370 000

 

75216

 

-53 000

 

-1 500 000

952 215

1 050 000

 

 

 

 

 

 

449 215

 

 

4040

 

 

 

176 215

 

 

 

 

 

 

 

176 215

 

 

4110

-53 000

 

 

776 000

 

 

 

 

 

 

 

723 000

 

 

4230

 

 

 

 

1 050 000

 

 

 

 

 

 

1 050 000

 

 

4280

 

 

-1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 500 000

 

75218

 

 

 

 

 

235 360

 

 

 

 

 

 

235 360

 

 

4270

 

 

 

 

235 360

 

 

 

 

 

 

235 360

 

75219

 

 

 

 

 

 

1 000

9 000

-520 000

 

 

 

-510 000

 

 

4010

 

 

 

 

 

1 000

9 000

 

 

 

 

10 000

 

 

4410

 

 

 

 

 

 

 

-520 000

 

 

 

-520 000

 

75220

 

-1 914 519

 

9 560 000

 

27 006 640

 

 

-150 000

 

 

 

34 502 121

 

 

4010

-1 914 519

 

1 713 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-201 519

 

 

4060

 

 

 

 

-78 000

 

 

 

 

 

 

-78 000

 

 

4210

 

 

4 347 000

 

10 460 000

 

 

 

 

 

 

14 807 000

 

 

4230

 

 

 

 

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

-1 000 000

 

 

4270

 

 

2 000 000

 

18 914 640

 

 

-150 000

 

 

 

20 764 640

 

 

4280

 

 

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000

 

 

4300

 

 

 

 

-1 290 000

 

 

 

 

 

 

-1 290 000

 

75295

 

-1 532 000

 

4 583 500

 

-10 000 000

 

 

 

 

 

 

-6 948 500

 

 

2830

2 050 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 050 000

 

 

4010

-3 460 000

 

3 460 000

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4020

-122 000

 

122 000

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4050

 

 

 

 

-10 000 000

 

 

 

 

 

 

-10 000 000

 

 

4060

 

 

1 500

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500

 

 

4300

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

75301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-151 549

-532 079

-683 628

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-151 549

-532 079

-683 628

 

75302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 549

501 521

653 070

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 549

501 521

653 070

 

75312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 558

30 558

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 558

30 558

2000

2 050 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 050 000

3000

-19 000 000

 

 

 

5 000 000

 

 

 

 

0

0

-14 000 000

4000

-26 094 519

-400 000

13 818 500

966 019

23 320 000

1 000

9 000

-670 000

1 000 000

 

 

11 950 000

Cz. 29

-43 044 519

-400 000

13 818 500

966 019

28 320 000

1 000

9 000

-670 000

1 000 000

0

0

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2020 R.]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2020 R.

 

 

 

 

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe */

485 217

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych

x

419 586

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową

75295

359 775

Akademia Sztuki Wojennej

35 000

Akademia Marynarki Wojennej

36 553

Wojskowa Akademia Techniczna

150 722

Akademia Wojsk Lądowych

92 500

Lotnicza Akademia Wojskowa

45 000

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń

73015

37 500

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej

73014

275

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych

73016

22 036

2.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

x

42 312

 

x

33 682

Muzeum Wojska Polskiego

92118

23 870

Muzeum Marynarki Wojennej

3 569

Muzeum Wojsk Lądowych

3 643

Muzeum Sił Powietrznych

2 600

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

8 630

3.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

x

23 319

Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego

75222

14 900

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

75295

8 419

II.

Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */

x

486 160

1.

2520

Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą

73014

227 720

Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową

73015

258 440

III.

Dotacje celowe

2 401 982

1.

2130

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

x

7 947

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

75295

4 500

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą"

3 447

2.

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)

75295

159

3.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

4 800

4.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

7 400

5.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")

75215

107 500

6.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)

75295

800

7

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)

75295

2 960

8

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)

x

5 000

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych

75295

2 500

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z pozyskaniem i wdrożeniem systemu WISŁA do SZ RP

2 500

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

x

3 450

Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej

75295

3 200

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

250

10.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

549

11.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja na realizacje zadań związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego)

92118

1 300

12.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)

75222

864 357

13.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)

75295

1 185

14.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)

75295

580

15.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

293 711

16.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusz dróg samorządowych)

75295

500 000

17.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

1 520

18.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

126 552

Akademia Sztuki Wojennej

73015

1 017

Akademia Marynarki Wojennej

15 448

Wojskowa Akademia Techniczna

60 961

Akademia Wojsk Lądowych

9 351

Lotnicza Akademia Wojskowa

39 775

19.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

118 398

- inwestycje budowlane

85195

86 398

- zakupy inwestycyjne

32 000

20.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

171 598

Muzeum Wojska Polskiego

92118

166 322

Muzeum Sił Powietrznych

600

Muzeum Marynarki Wojennej

4 676

21.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)

75222

54 000

22.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

108 216

- inwestycje budowlane

85195

90 836

- zakupy inwestycyjne

17 380

23.

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)

75295

15 000

24.

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego)

75295

5 000

Ogółem ( I +II +III)

3 373 359

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695).

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

w tys. zł

FUNKCJA ZADANIE

Dysponenci środków budżetowych

DB

DG

DGW

DO RSZ

IU

IWSZ

JW 2305

JW 4026

JW. 4101

JW 4724

CZC SZ

OZ ŻW

SKW

SWW

WBE-ogółem

Ogółem

2.

 

 

 

 

 

568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

568

2.2.

 

 

 

 

 

568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

568

3.

7 947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 947

3.1.

7 947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 947

9.

214 428

30

77 027

 

 

61 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352 636

9.1.

213 590

 

 

 

 

3 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 734

9.2.

838

30

77 027

 

 

58 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 902

10.

1 090 426

72 847

5 233

 

 

6 532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 175 038

10.1.

1 035 426

 

5 233

 

 

6 532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 047 191

10.2.

55 000

72 847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 847

11.

3 259 116

645 874

835 740

355 449

11 878 600

19 940 420

232 083

66 985

140 580

262 650

983 038

374 634

270 087

217 223

166

39 462 645

11.1.

2 104 488

78 792

762 754

66 331

11 877 400

19 671 223

205 565

66 027

123 117

260 050

974 338

374 484

 

43

166

36 564 778

11.2.

20 596

 

 

 

 

26 566

 

 

 

 

 

 

270 087

217 180

 

534 429

11.3.

505 012

271 052

7 935

289 038

1 200

200 256

26 518

958

17 463

2 600

6 666

 

 

 

 

1 328 698

11.4.

608 276

120

 

 

 

 

 

 

 

 

919

 

 

 

 

609 315

11.5.

20 744

295 910

65 051

80

 

42 375

 

 

 

 

1 115

150

 

 

 

425 425

13.

94 684

100

8 243

 

 

1 221

 

 

 

 

 

 

 

 

7 580 796

7 685 044

13.1.

436

100

2 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

597

3 470

13.2.

94 248

 

5 906

 

 

1 221

 

 

 

 

 

 

 

 

7 580 199

7 681 574

14.

 

 

13

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

12 520

12 613

14.1.

 

 

13

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

12 520

12 613

16.

33 683

 

26 361

 

 

5 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 356

16.3.

683

 

26 361

 

 

5 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 356

16.6.

33 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 000

18.

1 923

 

8 486

 

 

15 396

 

 

 

 

63

 

 

 

 

25 868

18.3.

1 923

 

8 486

 

 

15 396

 

 

 

 

63

 

 

 

 

25 868

20.

211 234

15 756

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

611

227 656

20.1.

 

15 756

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

611

16 422

20.4.

211 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 234

Ogółem

4 913 441

734 607

961 129

355 449

11 878 600

20 030 709

232 083

66 985

140 580

262 650

983 101

374 634

270 087

217 223

7 594 093

49 015 371

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-25
  • Data wejścia w życie: 2020-05-25
  • Data obowiązywania: 2020-05-25
  • Dokument traci ważność: 2020-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA