Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 136/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 września 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 96, z późn. zm.1) ) w załączniku po Lp. 1.2.15 dodaje się Lp. 1.2.16 w brzmieniu:

1.2.16

Zastępca Dowódcy V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych w Fort Knox, Kentucky, USA


3.500

USD
§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 198, z 2015 r. poz. 87 i 119, z 2016 r. poz. 55, 148, 157 i 184, z 2017 r. poz. 159, z 2018 r. poz. 72 i 203 oraz z 2021 r. poz. 93.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-09-16
  • Data obowiązywania: 2021-09-16

Dzienniki Urzędowe