REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 89

DECYZJA Nr 77/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. e, pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 4, 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. poz. 2038), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 323, z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 322 oraz z 2021 r. poz. 278) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nadzór nad działalnością służby normalizacyjnej sprawuje Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona za pośrednictwem Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwanego dalej "Centrum".";

2) użyte w pkt 7 w ppkt 1 w lit. b, w lit. e i w lit. t oraz w pkt 14 i w pkt 16, w różnym przypadku, wyrazy "osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona";

3) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona ustala liczbę członków Komitetu i jego skład personalny oraz określa tryb pracy Komitetu oraz obowiązki przewodniczącego Komitetu, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komitetu.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA