REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 91

DECYZJA Nr 79/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655), w związku z § 1 pkt 8 lit. e i pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 159 oraz z 2021 r. poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona:

1) zawiera z właściwymi organami państw niebędących członkami NATO dwustronne memoranda o porozumieniu (MoU) określające zasady współpracy w zakresie wzajemnego zapewnienia jakości SpW;

2) sprawuje nadzór nad systemem zapewnienia jakości SpW.";

2) w § 11 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przedstawianie raz w roku (do końca I kwartału) Ministrowi Obrony Narodowej lub osobie przez niego upoważnionej, sprawozdania z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości SpW w resorcie obrony narodowej za poprzedni rok;".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-07
  • Data wejścia w życie: 2022-06-07
  • Data obowiązywania: 2022-06-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA