REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 115

DECYZJA NR 100/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 lipca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 96 z późn.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 1.1.20 otrzymuje brzmienie:

1.1.20 I Zastępca/Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 10.000

2) Lp. 1.1.42 i 1.1.43 otrzymują brzmienie:

1.1.42

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

26.00010.0001.1.43

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

7.2003) Lp. 1.1.54-63 otrzymują brzmienie:

1.1.54

Dyrektor Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie

3.600


1.1.55

Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

10.000


1.1.56

Szef Sztabu Wielonarodowej Dywizji

Północny-Wschód

4.000


1.1.57

Dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG

5.000


1.1.58

Szef Sztabu Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG

3.000


1.1.59

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

25.00020.0001.1.60

Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

3.000


1.1.61

Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

2.500


1.1.62

Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej

2.700


1.1.63

Zastępca Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej

1.6004) po Lp. 1.1.63 dodaje się Lp. 1.1.64-67 w brzmieniu:

1.1.64

Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia

1.600


1.1.65

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

8.000


1.1.66

Zastępca Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

1.600


1.1.67

Szef mazowieckiego ośrodka / ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

3.500§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 198, z 2015 r. poz. 87 i 119, z 2016 r. poz. 55, 148, 157 i 184, z 2017 r. poz. 159, z 2018 r. poz. 72 i 203 oraz z 2021 r. poz. 93, 209 i 288.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-20
  • Data wejścia w życie: 2022-07-20
  • Data obowiązywania: 2022-07-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA