REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 41

DECYZJA Nr 31/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76, z 2017 r. poz. 21 oraz z 2018 r. poz. 102) w § 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) pełnienie funkcji archiwum wyodrębnionego urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, w tym:

a) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonych i zgromadzonych w toku działalności urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, w szczególności w postaci akt spraw, dokumentacji niestanowiącej akt sprawy przypisanej do symbolu klasyfikacyjnego wykazu akt oraz kompletnych składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych,

b) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii przechowywanych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów i dokumentacji.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 marca 2023 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-13
  • Data wejścia w życie: 2023-04-13
  • Data obowiązywania: 2023-04-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA