REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 156

DECYZJA Nr 131/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2023 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, 19, 34, 47, 64, 74, 88, 92, 101, 104, 114, 125, 135 i 145) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik nr 6 „Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2023 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 131/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 listopada 2023 r. (poz. 156)

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DG MON

DGW

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

OZŻW

SWW

WBE

Gdańsk

752663 000

-58 290 680

-30 600

-381 492

69 183 127

-1 748 003

-1 731 677

-2 787 310

-3 247 108

-25 838

105 450

-1 763 566

-54 697

75201-5 150 500


-440 000

109 988 994
104 398 494

3070

70 074 428
70 074 428

4010


-611 500250 964
-360 536

4050
-440 000

43 700 000
43 260 000

4060


-4 539 000-4 036 398
-8 575 398

75202-2 330 94629 612 196
27 281 250

3070

17 942 762
17 942 762

4010


-506 49286 134
-420 358

4040


-3 000-3 000

4050

12 000 000
12 000 000

4060


-1 666 000-416 700
-2 082 700

4790


-142 454-142 454

4800


-13 000-13 000

75203-802 100-10 529 043
-11 331 143

3070

-11 066 198
-11 066 198

4010


-137 100139 502
2 402

4040


-1 000-1 000

4050

700 000
700 000

4060


-664 000-302 347
-966 347

75204145 331 766145 331 766

4300


145 331 766145 331 766

75206-923 397-1 200 162
-2 123 559

3070

-3 829 356
-3 829 356

4010


-486 397139 500
-346 897

4050

2 500 000
2 500 000

4060


-437 000-10 306
-447 306

75207-330 000-330 000

4060


-330 000-330 000

4300


-25 838-25 838

75208-1 463 000


76 000

-1 387 000

4010
76 000

76 000

4050


-1 441 000-1 441 000

4060


-22 000-22 000

75211


663 000

-244 0002 792 601
3 211 601

3070

1 908 440
1 908 440

4010

11 000
47 000
58 000

4050

652 000
850 000
1 502 000

4060


-244 000-12 839
-256 839

75213-15 231 000


-1 796 867

266 311
-16 761 556

3070

225 414
225 414

4010

897
897

4050
-1 796 867

40 000
-1 756 867

4060


-231 000-231 000

4540


-15 000 000-15 000 000

75216


-15 651 693

-883 093


-60 000

-2 552 000
-19 146 786

3070

-470 000
-470 000

4210


-184 067


-60 000

-80 000
-324 067

4230

-60 000
-60 000

4300


-699 026-699 026

4300

-15 651 693
-1 942 000
-17 593 693

75217-44 000

105 450


61 450

4010105 450


105 450

4060


-44 000-44 000

75218-57 000-57 000

4060


-57 000-57 000

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DG MON

DGW

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

OZŻW

SWW

WBE

Gdańsk

752

75219-455 000
-864 910

-1 731 677

-2 557 310

-1 160 557
-6 769 454

3070


-248 284

-440 330

-1 746 053

-588 189
-3 022 856

4050

-165 368
-165 368

4060


-455 000-455 000

4110


-23 626

-311 347

-411 257

-407 000
-1 153 230

4180


-293 000

-980 000

-300 000

-1 573 000

4420


-300 000


-100 000

-400 000

75220-160 867 928


1 438

-37 941 826-169 820

466 000
-198 512 136

3070


-54 697


200 000

145 303

4010


-2 279 284


30 600

1 921 000
-327 684

4050


-112 772 997


-255 000

10 300 000
-102 727 997

4060


-10 292 000-404 513
-10 696 513

4070


-35 468 950-35 468 950

4180

453 000
453 000

4210

167 000
167 000

4220

-130 000
-130 000

4270
-20 000

-49 000
-69 000

4280

-37 000
-37 000

4300
25 838

-49 758 313-149 820

62 000
-49 820 295

75224-2 752 345


244 000

-5 239 755
-7 748 100

3070


-339 000-6 217 495
-6 556 495

4010


-147 345280 345
133 000

4050
244 000

700 000
944 000

4060


-98 000-2 605
-100 605

4110


-1 898 000-1 898 000

4120


-270 000-270 000

75295-12 971 230

-30 600

1 533 937

-2 914 496-180

-551-1 763 566

-16 146 686

2830


-12 422 230-12 422 230

3070
-200 000

-3 627 989
-3 827 989

4010-30 600

1 112 850

155 4961 434

1 239 180

4050
629 087

600 000
1 229 087

4060


-549 000


-8 000

-42 003
-599 003

4080
-1 765 000

-1 765 000

4300
-180

-551
-731

755
-431 974


503 000

-16 329
54 697

75503-431 974


503 000

-16 329
54 697

4010


-103 097-103 097

4050


-220 574


270 000

60 193
109 619

4060

-6 522
-6 522

4110


-85 303-10 000
-95 303

4120


-23 000-23 000

4590
233 000

233 000

4610

-60 000
-60 000

851
29 120

0


-29 120
0

85156-413 565-29 120
-442 685

4130


-413 565-29 120
-442 685

85157
-1 986 400


-1 986 400

4320-1 986 400


-1 986 400

85195442 685

1 986 400


2 429 085

4280


442 685

1 986 400


2 429 085

2000


-12 422 230-12 422 230

3000


-496 794


0

65 410 006

-248 284

-440 330

-1 746 053

-1 058 189
61 420 356

4000

663 000

-45 774 510

-30 600

121 508

3 727 672

-1 499 719

-1 291 347

-1 041 257

-2 188 919

-25 838

105 450

-1 763 566

-48 998 126

cz. 29

663 000

-58 693 534

-30 600

121 508

69 137 678

-1 748 003

-1 731 677

-2 787 310

-3 247 108

-25 838

105 450

-1 763 566

0

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2023 R. - REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2023 R. - REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI BUDŻETOWEJ

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe */

1 024 997,1

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych

x

864 314,1

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową

75295

806 404,1

Dotacja na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, żołnierzy i pozostałe zadania

806 404,1

Akademia Sztuki Wojennej

52 321,9

Akademia Marynarki Wojennej

76 537,0

Wojskowa Akademia Techniczna

339 748,9

Akademia Wojsk Lądowych

238 282,8

Lotnicza Akademia Wojskowa

99 513,5

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń

73015

49 000,0

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej

73014

229,0

Akademia Sztuki Wojennej

45,1

Akademia Marynarki Wojennej

66,3

Wojskowa Akademia Techniczna

85,1

Akademia Wojsk Lądowych

13,5

Lotnicza Akademia Wojskowa

14,1

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych

73016

8 681,0

Akademia Marynarki Wojennej

1 713,2

Wojskowa Akademia Techniczna

5 622,5

Akademia Wojsk Lądowych

449,8

Lotnicza Akademia Wojskowa

895,5

2.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

x

72 455,0

Muzea wojskowe

x

57 961,0

Muzeum Wojska Polskiego

92118

43 619,0

Muzeum Marynarki Wojennej

4 953,0

Muzeum Wojsk Lądowych

5 119,0

Muzeum Sił Powietrznych

4 270,0

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

14 494,0

3.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

x

88 228,0

Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego

75222

75 799,0

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

75295

12 429,0

II.

Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */

x

677 288,4

1.

2520

Subwencja na działalność dydaktyczną i badawczą

73014

280 276,5

Akademia Sztuki Wojennej

53 987,4

Akademia Marynarki Wojennej

29 909,4

Wojskowa Akademia Techniczna

155 223,2

Akademia Wojsk Lądowych

9 762,8

Lotnicza Akademia Wojskowa

31 393,7

Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową

73015

397 011,9

Akademia Sztuki Wojennej

12 334,4

Akademia Marynarki Wojennej

43 552,2

Wojskowa Akademia Techniczna

181 997,6

Akademia Wojsk Lądowych

89 639,3

Lotnicza Akademia Wojskowa

39 107,4

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

30 381,0

III.

Dotacje celowe

4 278 466,6

1.

2009

Dotacja celowa w ramach programów wspófinansowanych z udziałem środków europejskich

85195

8 037,0

2.

2130

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację programów: „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, szkolenia realizowane w oddziałach przygotowania wojskowego,

„CYBER.MIL z klasą”)

75295

27 532,5

3.

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)

75295

220,0

4.

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu „Akademia CYBER-MIL”)

75295

1 000,0

5.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)

75295

3 261,0

6.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)

75295

6 660,0

7.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Plan zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców)

75215

225 000,0

8.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)

75295

1 200,0

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych)

75295

2 700,0

10.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej)

75295

5 900,0

11.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia)

75295

4 100,0

12.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego)

x

9 200,0

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych

75295

4 200,0

Dotacja celowa z budżetu na wykonywanie w sposób ciągły analiz aktualnych zagrożeń biologicznych, opracowywanie i aktualizacja rekomendacji dla SZ RP, w celu utrzymania ich potencjału bojowego i zdolności operacyjnej w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych

75295

5 000,0

13.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

x

3 815,0

Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej

75295

3 450,0

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

365,0

14.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego)

75295

8 577,8

15.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

612,0

16.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego)

75001

240,0

17.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)

75222

1 956 251,0

18.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)

75295

796,0

19.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)

75295

420,0

20.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

656 432,0

21.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacji zasobu mieszkaniowego i internatowego)

75222

64 200,0

22.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz SZ RP, w tym inwestycji o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa)

75222

260 129,8

23.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

23 113,0

24.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

340 338,3

Akademia Sztuki Wojennej

73015

27 986,3

Akademia Marynarki Wojennej

92 551,4

Wojskowa Akademia Techniczna

84 689,0

Akademia Wojsk Lądowych

47 461,0

Lotnicza Akademia Wojskowa

87 650,6

25.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

219 890,3

- inwestycje budowlane

85195

164 945,3

- zakupy inwestycyjne

54 945,0

26.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

250 686,0

Muzeum Wojska Polskiego

92118

246 686,0

Muzeum Marynarki Wojennej

4 000,0

27.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

109 581,9

- inwestycje budowlane

85195

61 644,9

- zakupy inwestycyjne

47 937,0

28.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej)

x

34 625,0

- inwestycje budowlane

75295

26 630,0

- zakupy inwestycyjne

7 995,0

29.

6330

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)

75295

551,2

30.

6430

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)

75295

3 396,8

31.

6430

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (finansowanie realizacji zadań związanych z programem

„Strzelnica w powiecie”)

75295

50 000,0

O g ó ł e m ( I +II +III)

5 980 752,1

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-24
  • Data wejścia w życie: 2023-11-24
  • Data obowiązywania: 2023-11-24
  • Dokument traci ważność: 2023-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA