REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 85

DECYZJA Nr 67/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 96, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych:”;

2) pkt 7a otrzymuje brzmienie:

„7a). Limit wydatków przewidzianych dla attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego) zawiera kwotę przewidzianą na finansowanie działalności reprezentacyjnej oraz na realizację wydatków okolicznościowych, w tym organizację obchodów Święta Wojska Polskiego. Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych może w zależności od potrzeb przenieść limit wydatków przewiedziany dla attaché obrony na potrzeby innego attaché obrony.”;

3) w załączniku do decyzji:

a) uchyla się Lp.1.1.6,

b) Lp. 1.1.9 otrzymuje brzmienie:

1.1.9

dyrektor departamentu w Ministerstwie Obrony Narodowej

2.700


dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych85.000

67.000

EUR

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 198, z 2015 r. poz. 87 i 119, z 2016 r. poz. 55, 148, 157 i 184, z 2017 r. poz. 159, z 2018 r. poz. 72 i 203, z 2021 r. poz. 93, 209 i 288, z 2022 r. poz. 115 oraz z 2023 r. poz. 80 i 117).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-21
  • Data wejścia w życie: 2024-06-21
  • Data obowiązywania: 2024-06-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA