REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 8 poz. 77

ZARZĄDZENIE Nr 58
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 11 ust. 3 statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie na kadencję w latach 2011–2015, w następującym składzie:

1) Arkadiusz Bachan;

2) prof. dr hab. Juliusz Antoni Chrościcki;

3) dr hab. Dorota Folga-Januszewska;

4) dr Elżbieta Hibner;

5) Jarosław Krawczyk;

6) Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński;

7) dr Waldemar Robert Macko;

8) prof. dr hab. Krzysztof Mikulski;

9) prof. dr hab. Maria Poprzęcka;

10) prof. dr hab. Jacek Purchla;

11) Ludwik Rakowski;

12) prof. dr hab. Andrzej Rottermund;

13) dr Dariusz Sobkowicz;

14) Wit Karol Wojtowicz.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA