REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w związku z § 11 ust. 3 statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 58 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 77) w § 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) dr hab. Barbara Arciszewska.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
  • Data wejścia w życie: 2013-01-16
  • Data obowiązywania: 2013-01-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA