REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 5 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. poz. 612) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. MKiDN poz. 12, z 2016 r. poz. 30, z 2017 r. poz. 11 oraz z 2018 r. poz. 12) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej "ministerstwem", powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, zwaną dalej "komisją".

2. W skład komisji wchodzą:

1) sekretarze stanu ministerstwa;

2) podsekretarze stanu ministerstwa;

3) szef Gabinetu Politycznego Ministra;

4) dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa.".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA