REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 62

DECYZJA NR 360 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 września 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 809 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 158 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 2-4 oraz skreśla się oznaczenie ust. 1;

2) uchyla się załączniki nr 1-3 do decyzji.

§ 2

[1] Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2009 r.

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. Poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 17, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 5, poz. 23.

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 decyzji nr 439 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz.U.KGP. Nr 15, poz. 78). Zmiana weszła w życie 20 listopada 2009 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA