REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 15 poz. 77

DECYZJA NR 438 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 listopada 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 359 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2009 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

– zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Liczba stanowisk etatowych policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji wynosi 6484, w tym:”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w innych komórkach organizacyjnych – 124 stanowiska.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2009 r.”;

3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 17, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 5, poz. 23.

Załącznik 1. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU]

Załącznik nr 1 do decyzji nr 438
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 listopada 2009 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

 

1
2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurny oddziału prewencji Policji
– Asystent

 

1
1
5
2

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent

1
4

 

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista

 

1
4

 

 

5

 

6

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1
1
1

 

 

3

7

Kompania Prewencji:*

4

376

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

 

 

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

3
3
6

 

 

12

Załoga Transportera Opancerzonego:
– Referent

1

2

 

 

2

Drużyna AWGŁ/RO:

4

 

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

4
8
4

 

 

16

 

 

31

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

1
3
6
12

 

 

22

10

Pluton Przewodników Psów Służbowych:

1

 

– Dowódca plutonu
– Przewodnik psa służbowego

 

1
17

 

 

18

OGÓŁEM

11

472

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-26
  • Data wejścia w życie: 2009-11-20
  • Data obowiązywania: 2009-11-20
  • Dokument traci ważność: 2011-08-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA