REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 61

DECYZJA NR 359 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

Strukturę, organizacyjną i etatową:

1) oddziału prewencji Policji:

a) w Białymstoku, określa załącznik nr 1 do decyzji,

b) w Bydgoszczy, określa załącznik nr 2 do decyzji,

c) w Gdańsku, określa załącznik nr 3 do decyzji,

d) w Katowicach, określa załącznik nr 4 do decyzji,

e) w Krakowie, określa załącznik nr 5 do decyzji,

f) w Łodzi, określa załącznik nr 6 do decyzji,

g) w Olsztynie, określa załącznik nr 7 do decyzji,

h) w Poznaniu, określa załącznik nr 8 [1] do decyzji,

i) w Rzeszowie, określa załącznik nr 9 do decyzji,

j) w Szczecinie, określa załącznik nr 10 do decyzji,

k) w Warszawie, określa załącznik nr 11 do decyzji,

I) we Wrocławiu, określa załącznik nr 12 do decyzji;

2) samodzielnego pododdziału prewencji Policji w:

a) Bielsku Białej, określa załącznik nr 13 do decyzji,

b) Częstochowie, określa załącznik nr 14 do decyzji,

c) Kielcach, określa załącznik nr 15 do decyzji,

d) Legnicy, określa załącznik nr 16 do decyzji,

e) Lublinie, określa załącznik nr 17 do decyzji,

f) Opolu, określa załącznik nr 18 do decyzji,

g) Płocku, określa załącznik nr 19 do decyzji,

h) Radomiu, określa załącznik nr 20 do decyzji,

i) Zielonej Górze, określa załącznik nr 21 do decyzji;

3) kompanii prewencji oddziału prewencji Policji, określa załącznik nr 22 do decyzji;

4) plutonu prewencji, określa załącznik nr 23 do decyzji.

§ 2

Liczba stanowisk etatowych policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji wynosi 6484, w tym: [2]

1) dowódcy i zastępcy dowódcy – 55 stanowisk;

2) w zespołach organizacji służby – 187 stanowisk;

3) w kompaniach i plutonach prewencji – 5 292 stanowiska;

4) w plutonach wsparcia taktycznego – 164 stanowiska;

5) w kompanii i plutonach wzmocnienia2) – 537 stanowisk;

6) w zespołach szkolenia – 53 stanowiska;

7) w zespołach medycznych – 72 stanowiska;

8) [3] w innych komórkach organizacyjnych – 124 stanowiska.

§ 3

[4] Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2009 r.

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 17, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 5, poz. 23.

2) W strukturze pododdziałów wzmocnienia znajdują się drużyny miotaczy wody, załogi transporterów opancerzonych oraz drużyny automatycznych wyrzutni granatów łzawiących i reflektorów olśniewających, zwane dalej „drużynami AWGŁ/RO”. W Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie i Katowicach oraz samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w strukturze plutonów wzmocnienia znajdują się również pododdziały wsparcia taktycznego.

Załącznik 1. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIAŁYMSTOKU]

Załączniki do decyzji nr 359
Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 września 2009 r.

Załącznik nr 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

1

5

2

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

– Dyżurny oddziału prewencji Policji

– Asystent

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

3

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

2

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

1

1

1

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

2

3

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

– Referent

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

2

4

2

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

8

 

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

2

4

8

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent – Policjant

 

15

OGÓŁEM

8

243

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 2. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY]

Załącznik nr 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

– Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

1

5

2

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurny oddziału prewencji Policji
– Asystent

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

3

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

2

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

1

1

1

– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

2

3

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

– Referent

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

2

4

2

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

8

 

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

2

4

8

– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

15

OGÓŁEM

8

243

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 3. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W GDAŃSKU]

Załącznik nr 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W GDAŃSKU

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

– Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

1

5

2

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

– Dyżurny oddziału prewencji Policji

– Asystent

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

3

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

3

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

 

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

1

1

1

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

 

3

7

Kompania Prewencji:*

3

282

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

2

3

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

– Referent

2

Drużyna AWGŁ/RO:

3

3

6

3

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

12

 

22

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

2

4

8

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

 

15

OGÓŁEM

9

342

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 4. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH]

Załącznik nr 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

– Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

3

1

5

4

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

– Dyżurny oddziału prewencji Policji

– Asystent

 

13

4

Zespół Transportu, Łączności i Zaopatrzenia:

1

3

6

6

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

 

15

5

Zespół Szkolenia:

1

1

6

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

 

 

7

6

Zespół Medyczny:

2

2

2

2

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

6

7

Kompania Prewencji:*

6

564

8

Kompania Wzmocnienia:

1

1

1

1

1

– Dowódca kompanii

– Zastępca Dowódcy kompanii

– Asystent

– Referent

4

Pluton Miotaczy Wody:

1

1

6

6

9

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

22

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

– Referent

2

Pluton AWGŁ/RO:

1

1

5

10

5

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

21

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

5

10

20

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

36

 

85

OGÓŁEM

12

693

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 5. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE]

Załącznik nr 5

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

1

 

– Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

– Asystent

 

2

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

4

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

4

 

5

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

7

Kompania Prewencji:*

4

376

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

 

 

– Dowódca drużyny

 

3

 

– Referent

 

3

 

– Policjant

 

6

 

12

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

4

4

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

8

 

– Policjant

 

4

16

 

31

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

– Dowódca plutonu

 

– Dowódca drużyny

 

3

 

– Referent

 

6

 

– Policjant

 

12

 

22

OGÓŁEM

10

454

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 6. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W ŁODZI]

Załącznik nr 6

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W ŁODZI

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

1

 

– Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

– Asystent

 

2

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

3

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

3

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji:*

3

282

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

3

 

 

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

3

3

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

6

 

– Policjant

 

3

12

 

22

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

– Dowódca plutonu

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

8

 

15

OGÓŁEM

9

342

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 7. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OLSZTYNIE]

Załącznik nr 7

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OLSZTYNIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

1

 

– Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

– Asystent

 

2

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

3

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

2

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

3

 

 

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

2

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

2

8

 

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

– Dowódca plutonu

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

8

 

15

OGÓŁEM

8

243

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 8. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU]

Załącznik nr 8

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU

 

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

 

1
2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurny oddziału prewencji Policji
– Asystent

 

1
1
5
2

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent

1
4

 

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista

 

1
4

 

 

5

 

6

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1
1
1

 

 

3

7

Kompania Prewencji:*

4

376

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

 

 

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

3
3
6

 

 

12

Załoga Transportera Opancerzonego:
– Referent

1

2

 

 

2

Drużyna AWGŁ/RO:

4

 

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

4
8
4

 

 

16

 

 

31

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

1
3
6
12

 

 

22

10

Pluton Przewodników Psów Służbowych:

1

 

– Dowódca plutonu
– Przewodnik psa służbowego

 

1
17

 

 

18

OGÓŁEM

11

472

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 9. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W RZESZOWIE]

Załącznik nr 9

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W RZESZOWIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

 

1
2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurny oddziału prewencji Policji
– Asystent

 

1
1
5
2

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent

 

1
3

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista

 

1
2

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1
1
1

 

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

2
2
3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

– Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

 

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

2
4
2

8

 

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

1
2
4
8

 

15

OGÓŁEM

8

243

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 10. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE]

Załącznik nr 10

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

 

1
2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurny oddziału prewencji Policji
– Asystent

 

1
1
5
2

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent

 

1
3

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista

 

1
3

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1
1
1

 

3

7

Kompania Prewencji:*

3

282

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

2
2
3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

– Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

3

 

– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

3
6
3

12

 

22

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

1
2
4
8

 

15

OGÓŁEM

9

342

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 11. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE]

Załącznik nr 11

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

 

1
3

 

4

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurny oddziału prewencji Policji
– Asystent
– Referent
– Policjant

 

2
4
5
2
7
1

 

21

4

Zespół Zaopatrzenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Asystent
– Referent

 

1
1
4
1

 

7

5

Zespół Transportu:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent
– Referent
– Policjant

 

1
3
3
1

 

8

6

Zespół Łączności:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Asystent
– Referent

 

1
1
4
2

 

8

7

Zespół Szkolenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Asystent

 

1
4
3

 

8

8

Zespół Kadr i Kontroli:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Asystent

 

1
1
3

 

5

9

Zespół Medyczny:

3

 

– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

3
3
3

 

9

10

Zespół Prewencji:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

3

 

3

11

Kompania Prewencji:*

12

1128

 

12

Kompania Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca kompanii
– Zastępca dowódcy kompanii
– Asystent

 

1
1
1

Pluton Miotaczy Wody:

 

 

– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

1
6
6
10

 

23

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

– Referent

 

2

2

Pluton AWGŁ/RO:

1

 

– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

1
7
14
7

29

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

 

1
4
8
16

29

 

86

OGÓŁEM

23

1287

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 12. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI WE WROCŁAWIU]

Załącznik nr 12

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI WE WROCŁAWIU

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

 

1
2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurny oddziału prewencji Policji
– Asystent

 

1
1
5
2

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent

 

1
3

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista

 

1
3

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1
1
1

 

3

7

Kompania Prewencji:*

3

282

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

 

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

– Dowódca drużyny

 

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

3

 

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

– Referent

2

Drużyna AWGŁ/RO:

3

3

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

6

 

– Policjant

 

3

12

 

22

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

– Dowódca plutonu

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

8

 

15

OGÓŁEM

9

342

 

Załącznik 13. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIELSKU BIAŁEJ]

Załącznik nr 13

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIELSKU BIAŁEJ

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

– Specjalista

 

– Asystent

 

6

 

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

2

– Asystent

 

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

6

Pluton Prewencji:*

4

88

7

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

1

1

– Dowódca drużyny

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

– Dowódca Drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

4

 

 

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

7

 

16

OGÓŁEM

8

118

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 14. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W CZĘSTOCHOWIE]

Załącznik 14

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W CZĘSTOCHOWIE

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

– Specjalista

 

– Asystent

 

6

 

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

2

– Asystent

 

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

6

Pluton Prewencji:*

4

88

7

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

1

1

– Dowódca drużyny

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

– Dowódca Drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

7

 

16

OGÓŁEM

8

118

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 15. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KIELCACH]

Załącznik nr 15

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KIELCACH

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

2

– Specjalista

 

– Asystent

 

5

 

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

– Specjalista

 

– Asystent

 

1

 

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

6

Pluton Prewencji:*

6

132

7

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

1

1

– Dowódca drużyny

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

– Dowódca Drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

7

 

16

OGÓŁEM

10

162

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 16. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LEGNICY]

Załącznik nr 16

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LEGNICY

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

– Specjalista

 

– Asystent

 

6

 

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

2

– Asystent

 

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

6

Pluton Prewencji:*

4

88

7

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

1

1

– Dowódca drużyny

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

– Dowódca Drużyny

 

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

7

 

16

OGÓŁEM

8

118

 

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 17. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE]

Załącznik nr 17

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

2

– Specjalista

 

– Asystent

 

5

 

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

– Specjalista

 

– Asystent

 

1

 

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

6

Pluton Prewencji:*

8

176

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

 

7

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

1

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

 

– Dowódca Drużyny

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

7

 

16

OGÓŁEM

12

206

 

Załącznik 18. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OPOLU]

Załącznik nr 18

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OPOLU

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Specjalista

1

 

– Asystent

 

6

 

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

– Asystent

2

 

2

5

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

6

Pluton Prewencji:*

4

88

7

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

 

– Dowódca Drużyny

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

7

 

16

OGÓŁEM

8

118

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 19. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W PŁOCKU]

Załącznik nr 19

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W PŁOCKU

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Specjalista

1

 

– Asystent

 

6

 

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

– Asystent

2

 

2

5

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

6

Pluton Prewencji:*

5

110

7

Pluton Wzmocnienia:

11

 

– Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

 

– Dowódca Drużyny

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

7

 

16

OGÓŁEM

9

140

 

 

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23

Załącznik 20. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W RADOMIU]

Załącznik nr 20

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W RADOMIU

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Specjalista

 

1

 

– Asystent

 

6

 

 

 

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

– Asystent

 

2

 

 

 

2

5

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

 

 

3

6

Pluton Prewencji:*

5

110

7

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotaczy Wody:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

 

 

4

 

Drużyna AWGŁ/RO:

1

 

 

– Dowódca Drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

 

 

 

4

 

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

 

 

 

7

 

 

 

16

OGÓŁEM

9

140

 

 

* Strukturę, organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 21. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W ZIELONEJ GÓRZE]

Załącznik nr 21

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W ZIELONEJ GÓRZE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

 

komórek

stanowisk policyjnych

 

1

2

3

4

 

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

 

2

 

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

 

– Specjalista

 

1

 

 

– Asystent

 

6

 

 

 

 

7

 

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

 

– Asystent

 

2

 

 

 

 

2

 

5

Zespół Medyczny:

1

 

 

 

– Lekarz

 

1

 

 

– Policjant

 

1

 

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

 

 

 

3

 

6

Pluton Prewencji:*

4

88

 

7

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotaczy Wody:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

 

 

4

 

Drużyna AWGŁ/RO:

1

 

 

– Dowódca Drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

 

 

 

4

 

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

 

 

 

7

 

 

 

16

OGÓŁEM

8

118

 

 

* Strukturę, organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 22. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI]

Załącznik nr 22

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ETATOWA

Lp.

Nazwa stanowiska lub komórki organizacyjnej

Liczba komórek

Liczba etatów

razem

kierowniczych

pozostałych

1

dowódca kompanii

 

1

1

2

zastępca dowódcy kompanii

 

1

1

3

asystent

 

1

1

4

referent

 

3

3

5

pluton*

4

88

16

72

OGÓŁEM

 

94

19

75

 

 

* Strukturę, organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 23. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA PLUTONU PREWENCJI]

Załącznik nr 23

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA PLUTONU PREWENCJI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ETATOWA

Lp.

Nazwa stanowiska

Liczba etatów

razem

kierowniczych

pozostałych

1

dowódca plutonu

1

1

2

dowódca drużyny

3

3

3

referent

6

6

4

policjant

12

12

OGÓŁEM

22

4

18

 

[1] Załącznik nr 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 decyzji nr 438 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz.U.KGP. Nr 15, poz. 77). Zmiana weszła w życie 20 listopada 2009 r.

[2] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 decyzji nr 438 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz.U.KGP. Nr 15, poz. 77). Zmiana weszła w życie 20 listopada 2009 r.

[3] § 2 pkt 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 decyzji nr 438 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz.U.KGP. Nr 15, poz. 77). Zmiana weszła w życie 20 listopada 2009 r.

[4] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 decyzji nr 438 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz.U.KGP. Nr 15, poz. 77). Zmiana weszła w życie 20 listopada 2009 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA