REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 6 poz. 44

DECYZJA NR 247 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lipca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 809 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 158, z 2008 r. Nr 5, poz. 39, oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 62) w § 1 w ust. 1 po wyrazie „Krakowie,” dodaje się. wyraz „Lublinie,” oraz po wyrazie „Legnicy,” skreśla się wyraz „Lublinie,”.

§ 2

Likwiduje się samodzielny pododdział prewencji Policji w Lublinie utworzony na podstawie decyzji nr 809 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 158) oraz tworzy się oddział prewencji Policji w Lublinie.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 17, poz. 102, z 2009 r. Nr 4, poz. 13, Nr 5, poz. 23 i Nr 15, poz. 72 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 8.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-17
  • Data wejścia w życie: 2011-08-01
  • Data obowiązywania: 2011-08-01
  • Dokument traci ważność: 2016-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA