REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 75

DECYZJA NR 305
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 września 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny
Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 809 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 158, z późn. zm.2)) w § 1 po wyrazie „Katowicach,” dodaje się wyraz „Kielcach,”, po wyrazie „Częstochowie,” skreśla się wyraz „Kielcach,” oraz po wyrazie „Radomiu i” skreśla się wyrazy „Zielonej Górze,” i dodaje się wyrazy „Gorzowie Wielkopolskim,”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93, z 2014 r. poz. 24 i 69 oraz z 2015 r. poz. 39.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 5, poz. 39 i Nr 10, poz. 60, z 2009 r. Nr 12, poz. 62 i Nr 15, poz. 78 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 44.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-24
  • Data wejścia w życie: 2015-10-01
  • Data obowiązywania: 2015-10-01
  • Dokument traci ważność: 2016-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA