REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 39

ZARZĄDZENIE NR 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi umożliwiającymi dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi umożliwiającymi dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 22 i 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po aktywacji KM-N jeden egzemplarz wniosku odpowiednio uzupełnionego zatwierdzonego przez kierownika komórki organizacyjnej Biura Łączności Informatyki Komendy Głównej Policji pełniącej funkcję PR KGP lub funkcjonariusza albo pracownika Policji przez niego upoważnionego, przekazuje się zwrotnie kierownikowi jednostki lub komórki organizacyjnej, w której użytkownik pełni służbę lub jest zatrudniony. Drugi egzemplarz wniosku o aktywację przechowuje się w PR KGP.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.";

2) po załączniku nr 2 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 3 do zarządzenia, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Załącznik 1. [WZÓ - UPOWAŻNIENIE]

Załącznik do zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji
z dnia 25 maja 2021 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - UPOWAŻNIENIE


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-04
  • Data wejścia w życie: 2021-06-05
  • Data obowiązywania: 2021-06-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA