REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 241

DECYZJA NR 379
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie programu szkolenia zawodowego oficerskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program szkolenia zawodowego oficerskiego, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3.

Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 346 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (Dz. Urz. KGP poz. 115 oraz z 2021 r. poz. 56 i 122).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1488, 1855 i 2600.

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO OFICERSKIEGO]

Załącznik do decyzji nr 379
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO OFICERSKIEGO

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-21
  • Data wejścia w życie: 2023-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-02-24
  • Dokument traci ważność: 2023-08-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA