REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 16

DECYZJA NR 46
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 lutego 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego oficerskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 289) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 379 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego oficerskiego (Dz. Urz. KGP poz. 241) w załączniku do decyzji w części I. „ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE" wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 6. „Liczebność grupy szkoleniowej" otrzymuje brzmienie:

„6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia o charakterze praktycznym należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod i technik dydaktycznych, nie może przekraczać 24 osób.";

2) pkt 9. „Forma zakończenia szkolenia zawodowego i forma przeprowadzenia egzaminu końcowego" otrzymuje brzmienie:

„9. Forma zakończenia szkolenia zawodowego i forma przeprowadzenia egzaminu końcowego

Szkolenie kończy się egzaminem końcowym z zakresu szkolenia zawodowego oficerskiego. Egzamin końcowy jest przeprowadzany w formie testu wiedzy, który składa się z 60 pytań testowych punktowanych w skali 0-1 punktu za pytanie i trwa 70 minut, a warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 42 punktów. Kryteria oceny testu wiedzy:

1) 41 pkt i poniżej - ocena 1 (niedostateczna);

2) 42 - 44 pkt - ocena 2 (dopuszczająca);

3) 45 - 49 pkt - ocena 3 (poprawna);

4) 50 - 53 pkt - ocena 4 (dobra);

5) 54 - 58 pkt - ocena 5 (bardzo dobra);

6) 59 - 60 pkt - ocena 6 (wyróżniająca).

Absolwent szkolenia otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego oficerskiego, zawierające ogólny wynik nauki wynikający ze średniej arytmetycznej wszystkich pozytywnych ocen okresowych oraz ocenę z egzaminu końcowego. W przypadku uzyskania oceny co najmniej bardzo dobrej - „5", absolwent otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-24
  • Data wejścia w życie: 2023-02-24
  • Data obowiązywania: 2023-02-24
  • Dokument traci ważność: 2023-08-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA