REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 23

DECYZJA NR 36
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 20 maja 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji nr 43 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Siedzibą Ambasady jest Nur-Sułtan.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ambasada prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja O, dział 84, grupa 84.2, klasa 84.21, podklasa 84.21.Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

2. Działalność podstawowa Ambasady obejmuje wykonywanie zadań misji dyplomatycznej.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Szczegółowy zakres zadań Ambasady określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 maja 2019 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Jacek Czaputowicz

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-22
  • Data wejścia w życie: 2019-05-25
  • Data obowiązywania: 2019-05-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA