Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 2

DECYZJA NR 4
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 43 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 52 oraz z 2019 r. poz. 23) w załączniku do decyzji w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Siedzibą Ambasady jest Astana.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. Piotr Wawrzyk


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-24
  • Data wejścia w życie: 2023-01-25
  • Data obowiązywania: 2023-01-25

Dzienniki Urzędowe