REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 115

DECYZJA Nr 59
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393), § 1 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z Załącznikiem 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do decyzji Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w ust. 4, jest powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.;”;

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. CAIC sporządza się w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.;”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. CAIC wydaje się na okres trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 2..”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Ołowski

 

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8, z 2011 r. Nr 93, poz. 954 oraz z 2013 r. poz. 695.

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-20
  • Data wejścia w życie: 2013-12-20
  • Data obowiązywania: 2013-12-20
  • Dokument traci ważność: 2015-08-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA