REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7

DECYZJA Nr 2
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 16 i 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 1. otrzymuje brzmienie:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

1.

900-lecie kroniki Galla Anonima

11)

czerwiec

 

2) Lp. 13 otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

13.

Emisja obiegowa

12

W miarę potrzeb eksploatacyjnych

 

3) po Lp. 14 dodaje się Lp. 15-17 w brzmieniu:

 

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

15.

Polskie ptaki

11)

kwiecień

16.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

1

maj

17.

Sztuka ludowa – tradycyjne stroje ludowe

1

czerwiec

 

4) Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do „Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.” otrzymuje brzmienie:

„Razem: 17 tematów, 44 znaczki pocztowe, w tym: 40 znaczków samodzielnych, 4 znaczki w bloku.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
  • Data wejścia w życie: 2013-02-28
  • Data obowiązywania: 2013-02-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA