REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 16

DECYZJA Nr 7
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określam roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012 r.

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

Załącznik 1. [Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2013 r.]

Załącznik do decyzji Nr 7
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 30 marca 2012 r.

Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

1.

900-lecie kroniki Galia Anonima

11)

luty

2.

Europa

1

maj

3.

Latarnie morskie

4

czerwiec

4.

Wyścig kolarski Tour de Pologne

2

lipiec

5.

Drugi polski satelita naukowy

11)

lipiec

6.

Nowoczesne uzbrojenie Wojska Polskiego

3

sierpień

7.

Zlot Wielkich Żaglowców „Szczecin 2013”

11)

sierpień

8.

Minerały Polski

4

wrzesień

9.

Ludzie kina i teatru

3

październik

10.

Utracone dzieła sztuki

3

październik

11.

Stolice państw Unii Europejskiej

1

październik

12.

Pająki chronione w Polsce

4

listopad

13.

Emisja obiegowa

4

w miarę potrzeb eksploatacyjnych

 

Razem: 13 tematów, 32 znaczki pocztowe, w tym: 29 znaczków samodzielnych, 3 znaczki w bloku.

Objaśnienia:

1) znaczek w bloku

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA