REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 11

DECYZJA Nr 6
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16 i 37 oraz z 2013 r. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 17 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Temat

Liczba
znaczków

Kolejność
wprowadzenia
do obiegu

17.

Sztuka ludowa – tradycyjne stroje ludowe

11)

czerwiec

 

2) po Lp. 17 dodaje się Lp. 18–24 w brzmieniu:

Lp.

Temat

Liczba
znaczków

Kolejność
wprowadzenia
do obiegu

18.

70. rocznica powstania w getcie warszawskim

1

kwiecień

19.

Wiesław Chrzanowski Marszałek Sejmu RP I kadencji

1

kwiecień

20.

Magiczny świat Disneya

11)

czerwiec

21.

Polskie produkty regionalne

1

lipiec

22.

Festiwal Przystanek Woodstock

1

sierpień

23.

70. rocznica urodzin Lecha Wałęsy

1

wrzesień

24.

80. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego

1

listopad

 

3) Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do „Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.” otrzymuje brzmienie:

„Razem: 24 tematy, 51 znaczków pocztowych, w tym: 45 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku.”.

§ 2

. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

wz. Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
  • Data wejścia w życie: 2013-04-12
  • Data obowiązywania: 2013-04-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA