REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 17

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury planowania, wykonywania i monitorowania realizacji budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częściach budżetowych 17, 26, 27 i 43

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 17 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury planowania, wykonywania i monitorowania realizacji budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częściach budżetowych 17, 26, 27 i 43 (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za wdrożenie i stosowanie zarządzenia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Centrum Projektów Informatycznych oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa są odpowiedzialni kierujący tymi komórkami oraz kierownicy tych jednostek.”;

2) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) CPPC – należy przez to rozumieć Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”,

b) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie określonym wart. 146 ust. 1 ustawy DBiF informuje CPI i CPPC o ujętych w ustawie budżetowej kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń.”,

c) użyty w § 1, § 4, § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, § 6, § 7 ust. 2 i 3, § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 i 4, § 10 ust. 2 i 3, ust. 4 pkt 2 i ust. 5, § 11 ust. 2, § 13, § 14 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, § 15 ust. 3, § 16 ust. 1, § 18, § 20 ust. 3 i 7, § 21 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, § 22, § 23 ust. 2 i 7, § 24 pkt 1, § 25 ust. 2, § 26 ust. 1, 3 i 6, § 27, § 28 ust. 1, § 29 ust. 1, § 30, § 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2–4, § 32 ust. 1, § 33 ust. 2, § 34 ust. 1, 2 i 4 oraz § 35 ust. 2 wyraz „WWPE” zastępuje się wyrazem „CPPC”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2015 r.

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI: wz. Stanisław HUSKOWSKI

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA