REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 68

ZARZĄDZENIE NR 44
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 30 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Punkt Kontaktowy HNS działa przy Departamencie do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego, zwanym dalej „DUSKŻiZK.””;

2) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor DUSKŻiZK:”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
  • Data wejścia w życie: 2015-10-31
  • Data obowiązywania: 2015-10-31
  • Dokument traci ważność: 2016-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA