REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 79

ZARZĄDZENIE NR 54
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 5 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego zadania polegającego na opracowaniu i wdrożeniu systemu teleinformatycznego obsługi dotacji przyznawanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego zadania polegającego na opracowaniu i wdrożeniu systemu teleinformatycznego obsługi dotacji przyznawanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Główny Dostawca – Dyrektor Centrum Cyfrowej Administracji”;

2) w § 5 w ust. 3 uchyla się pkt 2;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Odbioru produktów Zadania dokonują Główni Użytkownicy – pod względem merytorycznym i Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – pod względem informatycznym.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI:

– wz. Stanisław Huskowski

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA