| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 lutego 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 31 Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 41) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt I „Działania ochronne na obszarach objętych ochrona ścisłą”, w lit. A „W ekosystemach leśnych”, tabela otrzymuje brzmienie:

 

„Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1. Usuwanie ze szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych drzew powalonych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, z pozostawieniem ich w ekosystemach leśnych do mineralizacji.

2. Uzupełnienie i naprawa wygrodzeń przy szlakach turystycznych.

3. Utrzymanie przejezdności istniejących dojazdów pożarowych, w szczególności:

1) przebudowa i remonty nawierzchni,

2) naprawa i udrożnienie przepustów,

3) usuwanie drzew uniemożliwiających przejazd pojazdów gaśniczych, z pozostawieniem ich w ekosystemach leśnych do mineralizacji

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

Według potrzeb

Dojazdy pożarowe przebiegające przez obszar ochrony ścisłej w oddziałach – 19, 19A, 20, 20A, 27, 28, 28A, 29A, 30, 31, 32, 141”

 

2) w pkt II „Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną”, w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3

Zapewnienie trwałości ekosystemów przez ograniczenie presji turystów na okrajki lasu oraz umożliwienie przejazdu pojazdów gaśniczych – utrzymanie przejezdności dróg wykorzystywanych jako szlaki turystyczne i do ochrony przeciwpożarowej:

1) przebudowa i remonty nawierzchni,

2) naprawa i udrożnienie przepustów

Według potrzeb

Obszar lądowy Parku”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »