Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska

Tekst pierwotny

§ 1.

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Uchyla się zarządzenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 4).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik 1. [REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I W REGIONALNYCH DYREKCJACH OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 21 grudnia 2016 r. (poz. 8).

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I W REGIONALNYCH DYREKCJACH OCHRONY ŚRODOWISKA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-21
  • Data wejścia w życie: 2017-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-08-11
  • Dokument traci ważność: 2018-01-03

Dzienniki Urzędowe