reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/253/10 Rady Powiatu w Polkowicach

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej


Na podstawie art. 12 ust. 11 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Całkowitemu zwolnieniu z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą, w placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą podlegać rodzice, osoby pełnoletnie lub ich rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, i jeżeli dochód na osobę w rodzinie, dochód osoby pełnoletniej lub dochód dziecka nie przekracza 150% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, i jeżeli żądanie zwrotu kosztu utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, w szczególności z powodu:
1) niepełnosprawności,
2) długotrwałej choroby,
3) ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej lub innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
4) bezrobocia.
§ 2. W przypadku, gdy dochód rodziców, osoby pełnoletniej lub dochód dziecka przekracza wysokość dochodu, o którym mowa w § 1, można częściowo zwolnić rodziców dziecka, osobę pełnoletnią, jej rodziców, a także opiekuna prawnego lub kuratora, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłaty za pobyt dziecka, osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
§ 3. Od czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o odpłatności osób zobowiązanych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej odstępuje się w przypadku gdy:
1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do odpłatności,
2) rodzic dziecka jest nieletni, odstępuje się do czasu osiągnięcia przez rodzica biologicznego pełnoletności.
§ 4. Nie ustala się opłaty za interwencyjny, trwający nie dłużej niż 7 dni, pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/108/04 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia warunków odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polkowickiemu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Polkowicach
dr Tadeusz Kierzyk
Załącznik do uchwały Nr XXIX/253/10
Rady Powiatu w Polkowicach
z dnia 31 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

załacznik
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama