reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/253/10 Rady Powiatu w Polkowicach

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej


Na podstawie art. 12 ust. 11 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Całkowitemu zwolnieniu z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą, w placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą podlegać rodzice, osoby pełnoletnie lub ich rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, i jeżeli dochód na osobę w rodzinie, dochód osoby pełnoletniej lub dochód dziecka nie przekracza 150% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, i jeżeli żądanie zwrotu kosztu utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, w szczególności z powodu:
1) niepełnosprawności,
2) długotrwałej choroby,
3) ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej lub innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
4) bezrobocia.
§ 2. W przypadku, gdy dochód rodziców, osoby pełnoletniej lub dochód dziecka przekracza wysokość dochodu, o którym mowa w § 1, można częściowo zwolnić rodziców dziecka, osobę pełnoletnią, jej rodziców, a także opiekuna prawnego lub kuratora, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłaty za pobyt dziecka, osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
§ 3. Od czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o odpłatności osób zobowiązanych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej odstępuje się w przypadku gdy:
1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do odpłatności,
2) rodzic dziecka jest nieletni, odstępuje się do czasu osiągnięcia przez rodzica biologicznego pełnoletności.
§ 4. Nie ustala się opłaty za interwencyjny, trwający nie dłużej niż 7 dni, pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/108/04 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia warunków odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polkowickiemu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Polkowicach
dr Tadeusz Kierzyk
Załącznik do uchwały Nr XXIX/253/10
Rady Powiatu w Polkowicach
z dnia 31 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

załacznik
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama