| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/278/2010 Rady Miasta Oleśnica

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się bonifikaty w wysokości 95 % w stosunku do najemców lokali mieszkalnych, którzy złożą wniosek o ich wykup w okresie od dnia 15 sierpnia 2010 r. do dnia 15 listopada 2010 r. i zobowiążą się dokonać jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży.

2. Bonifikatę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1 punkt procentowy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy, z którym stosunek najmu nawiązany został w okresie od 1945r. do dnia 11 listopada 1994r. i który złoży pisemne zobowiązanie, że uzyskanie wyższej bonifikaty zaspokoi jego roszczenia co do zwrotu kaucji mieszkaniowej w zwaloryzowanej wysokości.

§ 2. W stosunku do najemców lokali mieszkalnych, którzy złożyli wnioski o wykup lokalu mieszkalnego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i do tego dnia nie nabyli prawa własności tych lokali, stosowane będą bonifikaty określone w § 1, w przypadku złożenia przez nich w terminie od dnia 15 sierpnia 2010 r. do dnia 15 listopada 2010 r., na piśmie oświadczenia o rezygnacji z zakupu lokalu z zastosowaniem bonifikat obowiązujących w dniu złożenia wniosku o wykup lokalu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Ryszard Zelinka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »