| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Łęg Korea"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Łęg Korea", zwany dalej rezerwatem, obszar lasów, łąk, pastwisk i nieużytków o łącznej powierzchni 79,29ha, położony na terenie gminy Ścinawa, w województwie dolnośląskim.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów łęgowych z bogatą ornitofauną.

§ 3. Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Dla rezerwatu ustala się:

1) rodzaj - Leśny (L);

2) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

- typ - Florystyczny (PFI), podtyp - drzew i krzewów (kd),

- typ - Faunistyczny (PFn), podtyp - ptaków (pt),

b) ze względu na główny typ ekosystemu:

- typ - Leśny i borowy (EL), podtyp - lasów mieszanych nizinnych (lmn).

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 1.

1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2, poz. 19).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Edward Biały


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2010 r.

Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład
rezerwatu przyrody "Łęg Korea"

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2010 r.

Przebieg granicy rezerwatu przyrody "Łęg Korea"

infoRgrafika


UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Łęg Korea"

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rezerwat przyrody "Łęg Korea" objęty był uprzednio ochroną na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2, poz. 19) i utworzony został w celu zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów łęgowych z bogata ornitofauną.

Ochroną rezerwatową objęty jest ten sam obszar, który objęty był ochroną na podstawie ww. rozporządzenia Wojewody. Tym samym granica rezerwatu nie uległa zmianie.

Niniejsze zarządzenie poza nazwą, celem, położeniem i przebiegiem granicy rezerwatu oraz sprawującym nadzór nad rezerwatem określa również - zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody - rodzaj, typ i podtyp rezerwatu. Na terenie rezerwatu przyrody "Łęg Korea" obowiązują zakazy wymienione w art. 15 ustawy o ochronie przyrody. Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody.

Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) , został uzgodniony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 30.06.2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »