| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 322/XLII/10 Rady Gminy Nowa Ruda

z dnia 31 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę nr 194/XXVIII/09 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 30 ust.6 i ust.6a, art. 49 ust.2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 194/XXVIII/09 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 76, poz. 1669 z dnia 29 kwietnia 2009 roku), dokonuje się następującej zmiany:

- po § 23 dodaje się § 23a, który otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczycielowi z tytułu powierzenia dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony.

3. Dodatek specjalny ustalany jest według stawki godzinowej w wysokości nie przekraczającej 2 krotności godziny ponadwymiarowej nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym, za jedną godzinę zrealizowanych zajęć."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Teresa Październiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Agata Klima - Nowak

Adwokat Agata Klima - Nowak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »